NOMAD: digital och open access


Nu är Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD en tidskrift med open access!

Alla artiklar som publiceras i NOMAD är nu fritt åtkomliga redan när de publiceras.

Så småningom kommer tidsskriften att även läggas upp på en webbplats driven av Det Kunglige Bibliotek i Danmark. Förändringen innebär också att NOMAD framöver endast kommer att vara en digital publikation. Det första digitala numret kommer under våren 2024.