Att plugga matematik

17 oktober 2024
16:00 – 17.30

För att minska glappet mellan grundskolan och gymnasiet skapade vi på Rodengymnasietett ett material för elever, vårdnadshavare och lärare på både högstadiet och gymnasiet.

Dels satte vi ihop ett material för “de som vill träna lite extra” inför gymnasiet. Vi får varje år förfrågnigar från lärare på högstadiet om just detta så vi ville skapa ett material som var mer genomtänkt än bara ett snabbt mejlsvar.

Dels skapade vi ett material som fokuserade på hur det är att plugga matematik på gymnasiet. Vi gjorde också en presentation av detta på ett särskilt föräldramöte för åk 1 med det uttalade syftet att involvera vårdnadshavarna i processen. Vi höll detta föräldramöte hösten 2023.

Nu är det hösten 2024, materialet är reviderat och vi har haft ytterligare ett föräldramöte.

Seminariet kommer att beskriva materialet och hur vi jobbar med det mot både elever, vårdnadshavare och lärare. Materialet är tillgängligt i följande dropboxmapp

Deltagande