Rose-Marie Wikström

X – men sen då?

Vilka möjligheter till tidig algebra erbjuds i svenska kursplanen i matematik och läroböcker i matematik för skolans tidiga år? Det är en av frågorna som Lars Madej undersöker i sin avhandling. Läs vidare [Skolporten]

Tillväxt – ett egendomligt samhällsmål

Tillväxt är ett flitigt använt begrepp som ofta missbrukas och missförstås. Det finns i stort sett inget samband mellan tillväxt och ökande offentlig välfärd. Fokuset på tillväxt tenderar istället att dölja konkreta och mer viktiga frågor som borde få uppmärksamhet, skriver Lars Ingelstam. Läs vidare [dagens arena]

16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project

16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project: Building on the Past to Prepare for the Future. King’s College, Cambridge University, UK, August 8-13, 2022. New deadlines are August 31, 2021 (abstracts) and November 30, 2021 (papers). We welcome papers and workshops on maths, science, statistics and computer education. Please email alan@cdnalma.poznan.pl …

16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project Read More »