Forskare: Svenska mattelärare kan lära mycket av Finland

Helklassundervisning kontra enskilt elevarbete. Skillnaden i hur matematik lärs ut skiljer sig stort mellan Finland och Sverige, visar Tuula Koljonens doktorsavhandling.
– Den svenska undervisningen riskerar att bli enkelspårig, säger hon.
Läs vidare [Läraren]