117 plåtslagarelever tävlar om de sex finalplatserna i ”SM för unga plåtslagare 2021”

Uttagningstävlingarna är tidsbegränsade till 6 timmar effektiv tid. Tävlingsuppgiften utförs i stålplåt med en beläggning av zinkmagnesium. Samtliga momenten ingår i byggnadsplåtslagarens vardag och kräver kunskaper i matematiska beräkningar och materialkännedom samt god problemlösningsförmåga och känsla för hantverket.
Läs vidare [PVF Yrke & utbildning]