Rose-Marie Wikström

nr 1, 2023

Inledare Meningsfull statistik Lena Landgren Statistik kan göras meningsfull redan i förskolan. Författaren presenterar ett praktiskt problem som förskolebarnen löste tillsammans genom att bygga stapeldiagram. Pedagogens medvetna felsvar användes för att skapa lärtillfällen. Vårt arbete med Tänka, resonera och räkna i förskoleklass Lena Wiklund Genom ett strukturerat arbetssätt med sex undervisningsfaser skapas förutsättningar för förskoleklassens …

nr 1, 2023 Read More »

nr 4, 2022

Inledare Matematik enligt Astrid Linda Möller Barn skapar tidigt egna uppfattningar om vad matematik är och vad det innebär att kunna räkna. Författaren beskriver hur deras förväntningar på att bli elever i skolan kan krocka med kulturen i matematikundervisningen när den bedrivs på ett annat sätt än att skriva siffror och tal i en mattebok. …

nr 4, 2022 Read More »