Anette Fröberg

Kritiskt tänkande i skolan kräver gedigna ämneskunskaper

Elever som är bra på kritiskt tänkande i ett ämne är inte automatiskt bra på kritiskt tänkande i ett annat ämne visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten motsäger därmed en vanlig uppfattning att kritiskt tänkande är en generell förmåga. – I studien ser vi att det krävs goda kunskaper i ämnet som helhet …

Kritiskt tänkande i skolan kräver gedigna ämneskunskaper Läs mer »

Speglingar i det abstrakta tänkandets verkligheter

En avhandling i logik visar att en nyckel till en djupare förståelse av de abstrakta verkligheterna ligger i hur de speglar varandra. – Precis som vi har en fysisk verklighet så har vi också en abstrakt verklighet som rymmer hela matematiken. Läs vidare [Humanistiska Fakulteten, Göteborgs universitet]

Fler behöriga till gymnasiet – Mellerud ligger i topp

Melleruds kommun har vänt de senaste årens svaga siffror och ligger nu i framkant när det gäller elever som går ur skolan med gymnasiebehörighet. I Mellerud har hela 86 procent av eleverna som går ut nian behörighet till gymnasiet. Läs vidare [Sveriges Radio] Läs även Andelen med gymnasiebehörighet stiger och meritvärdet är rekordhögt Andelen som …

Fler behöriga till gymnasiet – Mellerud ligger i topp Läs mer »

Dataanalyser behöver inte vara komplexa för att vara värdefulla

Gör enkla dataanalyser som ger stort värde, undvik hajpbegrepp och bygg multidisciplinära team. Det säger Mattias Priebe och Jimmy Renström på Adage. En typ av modell för att beskriva värde med data och analyser som använts flitigt de senaste åren, bland annat av analysföretaget Gartner, utgår från att ju mer komplex en analys är desto …

Dataanalyser behöver inte vara komplexa för att vara värdefulla Läs mer »

Så används Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i Hylte kommun

Linda Bäckman arbetar på lärarenheten för nyanlända i kommunen och har jobbat inom skolans värld sedan 2002, men som utbildad lärare sedan 2008. Hon använder Studiestöd på modersmål till nyanlända elever och Inlästa läromedel till de elever som blir hjälpta av att lyssna på texter. Jag hade elever med dyslexi i klassen som var i …

Så används Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i Hylte kommun Läs mer »

Ny programvara demokratiserar AI-utveckling

En ny programvara gör det enklare att skapa lösningar inom AI, artificiell intelligens. Programmet QuantumNet har tagits fram av KTH-studenter som vill få fler att kunna skapa AI-lösningar. Om man ska skapa AI-modeller krävs idag kunskaper i programmering, djupa matematikkunskaper och expertkunskap inom AI. Programmet QuantumNet sänker tröskeln för dem som vill skapa AI-lösningar. Läs …

Ny programvara demokratiserar AI-utveckling Läs mer »