Skolministeriet: Vad är matteångest?

Vad är det med matematikämnet som väcker ångest? Fenomenet matteångest kan ställa till besvär i livet även utanför skolan. Psykologiforskaren Marcus Lindskog har genom att mäta nummersinnet hos väldigt små barn kunnat visa att grunden för matteångest läggs tidigt i livet. Anna Palmer som utbildar förskollärare berättar om hur man jobbar med lärarstudenternas egna negativa känslor inför matte, för att undvika att de förs vidare till barnen.

Läs vidare [Sveriges Radio]