Med algoritmerna i advokatens tjänst

Algoritmer var under en lång tid i stort sett endast något som de mer matematiskt intresserade brydde sig om och fascinerades av. Ordet kommer från arabiskan och från den persiske matematikern och astronomen al-Khwarizmi, som levde i Bagdad på 800-talet. Men under andra världskriget förändrades allt när de första elektroniska datamaskinerna togs i bruk. Plötsligt kunde algoritmerna användas och skapa skarpa verktyg.

Läs vidare [Advokaten]