Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Catarina Player-Koro, docent vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, och Anita Eriksson, högskolan i Borås, har undersökt hur förstelärare i matematik i grundskolan ser på sitt uppdrag.

Läs vidare [Lärarnas Tidning]