1A

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Att läsa

Arbeta som en matematiker Ingvill Merete Stedøy
Denna översatta och lätt bearbetade artikel var publicerad i norska Tangenten 2019:4. Författaren beskriver positiva effekter och förändrade beteenden då elever får stå i smågrupper vid whiteboardtavlor när de arbetar med matematisk problemlösning.

Tresteg Doug Clarke & Barbara Clarke
Artikeln visar hur man kan utnyttja en situation som intresserar elever för att arbeta med matematikbegrepp. De får även tillfälle att praktiskt uppleva de förhållanden som gäller vid hoppen. Eleverna behöver ha tillgång till räknare och ett långt måttband eller ett mäthjul.

Kryptering – utmaning för 12-åringar Tomas Fridström
Här berättas om en lektionsserie kring kryptering, som en sjätteklass varit med om. Lärarna ville se om 12-åringar kunde ta till sig relativt avancerad matematik. Resultatet förvånade alla inblandade, utom eleverna.

Allting är relativt Kerstin Hagland
I artikeln beskriver författaren en variant av sudoku som förutom de vanliga sudokureglerna även tar hänsyn till de ingående talens storleksrelation. Förslag ges på hur spelet kan varieras och anpassas efter elevernas behov.

Den kinesiske bonden och hans skatt Andreas Hernvald
Hur kan ett klassiskt problem om tillväxt användas i klassrummet? Författaren har använt uppgiften för grupparbete i en åk 8. Han ger även förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Att uppskatta myggor Bo Nordell
Det är allmänt känt att det finns gott om mygg i Norrbotten, särskilt under sommaren. Men, hur många finns det? Finns det lika många kilo mygg som kilo människor? Artikeln handlar om rimlighetsbedömning och storleksuppskattning.

Aktiviteter

Skillnad mer än ett (120906)
Med hjälp av kapsyler tränas subtraktion inom talområdet 1–8 samt logiskt tänkande. En utveckling av aktiviteten kan också medföra problemlösning.

Tiotal och ental (101216)
I detta tärningsspel kan elevers känsla för tals storlek och deras förmåga att göra strategiska bedömningar utvecklas. Tiotal och ental lyfter fram taluppfattning i området 0–100 och färdigheter med att använda – och dra nytta av – positionssystemet.

Gemensam problemlösning – tal (160429)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Gemensam problemlösning – procent (181004)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem med grundläggande procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika kakor ser ut.

Gemensam problemlösning – bråk och procent (181004)I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem som rör grundläggande bråk- och procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika pizzor ser ut.

Stenhårda tal (110819)
Eleverna får konkretisera läroboksuppgifter med hjälp av ett laborativt material och sedan fortsätta arbetet halvkonkret med bilder, halvabstrakt med egna ord och informella symboler och slutligen abstrakt med enbart formella symboler som siffror och konventionella räknetecken. Stor vikt läggs vid elevernas dokumentation. Matematikinnehållet handlar i första hand om taluppfattning, positionssystemet och beroende på hur textuppgifterna väljs kanske även problemlösning.

Magisk triangel (110526)
Färdighetsträning av grundläggande addition samt övning i logiskt tänkande och att söka mönster. Addition i talområdet 1–20.

Sum it up (110303)
Detta spel med dominobrickor påminner om tärningsspelet Tiotal och ental. Förståelse för positionssystemet gör att problemlösningen i spelet allt mer kan övergå till färdighetsträning.

Hundrarutan – Gissa mitt tal (120830)
Eleverna kan på ett lekfullt sätt färdighetsträna och utveckla sin känsla för tals egenskaper inom talområdet 1–100.

Tänk till tusen (120712)
Genom ett spännande tärningsspel används kunskaper om tals storlek, positionssystemet och strategiska bedömningar. Spelet är dessutom en utmärkt ljuddämpare! För att vinna Tänk till tusen krävs god taluppfattning – och en del tur med tärningen. Spelet kan på olika sätt utvidgas och innehålla omfattande aritmetik och problemlösning.

Sweet sixteen (120906)
Genom ett kortspel ges färdighetsträning av att använda prioriteringsregler. Sweet sixteen är ett spel där god förmåga att hantera och använda prioriteringsreglerna ökar chanserna till vinst.

Magiska kvadrater (110908)
Aktiviteten ger färdighetsträning i huvudräkning och utvecklar förmågan att upptäcka mönster genom att dra slutsatser och att generalisera. Aktiviteten förbereder övergången till algebra.

Satsa rätt (111216)
Spelet som presenteras är ganska likt många traditionella sannolikhetsspel, men här ska två tärningars ”ögon” multipliceras. Detta gör att utfallet blir större än vid addition vilket eleverna troligen är mer vana vid. Uppgiften ger en ökad förståelse för tals faktorer och kan, beroende på elevernas förkunskaper, vara en övning i sannolikhetslära.

Grodhopp (110414)
Elever behöver få möta många aktiviteter där de kan se att algebra bland annat är generaliserad aritmetik. För många är det ett stort steg att ta från att räkna med tal till att räkna med bokstäver. Att kunna se vilken verklighet som ligger bakom ett generellt uttryck underlättar förståelsen.

X-kuber (110304)
Att vika och sätta samman kuber uppskattas av många. Förutom att det är en nyttig finmotorisk övning finns många möjligheter att lyfta fram varierande matematikinnehåll för elever i olika åldrar.

Små och stora tal i biologi (110408)
Lös uppgifter med små och stora tal som har anknytning till biologi. Dessa problem tränar elevernas förmåga att söka relevant information, att göra rimliga uppskattningar och att kritiskt granska resultat. Här används räkning med stora och små tal, decimalhantering och uppskattning av storheter.

Från Nämnaren på nätet

Anna och Max
Detta är en klassisk läroboksuppgift som här används tillsammans med laborativt material.

Hur många snöbollar?
Ett exempel på ett problem som har anpassats från en liten tidningsnotis till ett mer lättläst underlag, samt kompletterats med laborativt material.

Sifferkryss
Sifferkryss är korsord där tal istället för ord skrivs in.

Bråk mellan 0 och 1
Denna aktivitet ska klargöra elevers förståelse för bråk mellan 0 och 1. Den kan t ex användas som en uppvärmning i början av en matematiklektion.

Uppslag: Bygg en fågelholk 
Att arbeta med utgångspunkt från en fågelholk fungerar i alla åldrar. I förskolan kan man studera fåglarna som bor i holken, lära sig arter, räkna hur många gånger dom matar på en timme osv. Äldre elever kan själva bygga holkar av varierande svårighetsgrad, både matematiskt och slöjdtekniskt. Eleverna får lära sig begrepp som måttenheter, skala, vinklar, area, volym mm.

Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Detta är ett tacksamt område att arbeta med för elever i alla åldrar. Aktiviteten innebär att man måste använda sina kunskaper om tal och positionssystem och kanske upptäcka nya.

Uppslag: Matematik invikt i papperslådor June Morita
Här bjuds på en aktiverande övning där eleverna viker tredimensionella papperslådor av pappersark, utan hjälp av klister eller tejp. Den kan användas från första klass.

Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper (110209)
Ofta krävs det inte dyrt material för att jobba laborativt. Här finns samlat en mängd uppgifter som endast kräver ett vanligt A4-papper.

Problem

Problem: Karamellerna
Problem: Kakorna
Problem: Kakorna 2Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg