På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Sök till Kleindagarna 2014!

Kleindagarna är ett unikt projekt för att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan. I projektet samverkar 20 gymnasielärare och ett 10-tal forskare under tre dagar i Institut Mittag-Lefflers anrika lokaler för att tillsammans utveckla framtidens matematiklektioner för gymnasieskolan.

Kleindagarna 2014 arrangeras mellan 13-15 juni och under dagarna presenteras nya perspektiv på matematik av forskare varvat med insikter från lärarnas undervisningssituation.

Alla gymnasielärare som undervisar i matematikämnet är välkomna och vi eftersträvar en bredd av erfarenheter i den deltagande gruppen. Deltagande i projektet är kostnadsfritt för utvalda lärare. Ansök senast den 1 april på denna länk.

Kleindagarna arrangeras Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM), i samarbete med Svenska nationalkommittén för matematik och Institut Mittag-Leffler. Alla moment i projektet sker i Institut Mittag-Lefflers lokaler på Djursholm, strax utanför Stockholm.

För ansökan och mer information om Kleindagarna besök Svenska kommittén för matematikutbildning och Institut Mittag-Leffler.

Ansök till Kleindagarna 2014

Matematik i kulturmiljön – internationell konferens

Bridging Ages årliga internationella konferens handlar om undervisning i närmiljön och hur detta kan ge positiva resultat både i skolan och för samhället. Konferensen genomförs den 26-28 augusti 2014 och platsen är den lilla byn Ngurunit i norra Kenya.

Utgångspunkten är ett projekt kring utveckling av matematikundervisning som pågår mellan Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum i Sverige och Kenyatta University, Nairobi, och National Museums of Kenya.

»»» Läs vidare [Bridging ages]

»»» Matematik i kulturmiljö [Linnéuniversitetet]

Nämnaren 2011 nu fritt nedladdningsbar

I Nämnarens artikelregister finns nu 2 578 201 ord i mer än 500 MB PDF:er, indexerade och fulltextsökbara, från 1980 – 2011.

Registret har kompletterats med 93 artiklar från Nämnaren, årgång 2011, som är fritt tillgängliga för nedladdning, se denna länk. Där kan du också på olika sätt söka bland de hittills 40 årgångarna, från 1980 och fram till 2011. De flesta artiklarna är nedladdningsbara som PDF:er.

Alla PDF:er är dessutom fulltextsökbara via länken Fulltextsök 1980 – 2011 * i webbsidans vänsterkant.

»»» Nämnarens artikelregister

Hjärnan njuter av matematik

Forskare från London och Edinbourgh har med funktionell hjärnavbildning (fmri) undersökt vad som händer när matematiker får se en formel som de tidigare har sagt att de tycker är vacker. Det visade sig att deras hjärnor reagerade på liknande sett som när människor upplever andra vackra saker, nämligen med en specifik del av ”känslo-hjärnan”.

»»» Hjärnan njuter av matematik [DN]

»»» Mathematics: Why the brain sees maths as beauty [BBC]

»»» The experience of mathematical beauty and its neural correlates [Frontiers in Human Neuroscience]

»»» Beauty and the geek [The Economist]

»»» The neuroscience of mathematical beauty [Scientific American]

21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning

Mats G Larsson har beviljats ett forskningsanslag om 21 miljoner kronor för forskning om så kallade finita element som är en metod för att göra komplexa beräkningsproblem med hanterbara. Projektet syftar både till att utveckla nya matematiska analyser och till att utveckla implementeringar av sådana metoder för industrin.

»»» 21 miljoner till matematikforskning i Umeå [My Newsdesk]

Kul-tur med litteratur och spännande matematik

Åsa Tegsten och Hans Strömberg, Helenelundsskolan i Sollentuna, erhöll Nämnarens resestipendium på 25000 kr för bästa idéutställning, Kul-tur med litteratur och spännande matematik, vid Matematikbiennalen i Umeå, som genomfördes 6-7 februari.

Utställningen redovisar Åsa Tegstens och Hans Strömbergs arbete med att genom litteraturen låta elever i årskurs 7-9 möta spännande matematik. De får möta Robert i Hans Magnus Enzenbergers Sifferdjävulen och de kommer att möta en matematikprofessor i Yoko Ogawas En gåtfull vänskap.

Eleverna får genom litteraturen uppleva och fascineras av matematiken. Det kan till exempel handla om att fördjupa sig i vänskapliga tal eller att förundras över att 11×11=121 och att 111×111=12321.

Juryns motivering

Utställningen visar en undervisningsidé med spännande och utmanande matematik som vänder sig till elever i senare årskurser. Den har en klar bildningsaspekt och en tydlig koppling till biennalens tema, Matematik i kulturens tecken. Juryn är övertygad om utställningen kan bli en inspirerande och uppskattad artikel i ett kommande nummer av Nämnaren.

Jury
Jorryt van Bommel, Johan Häggström, Annalisa Rådeström och Anders Wallby

»»» Läs mer om Sifferdjävulen [Alfabeta bokförlag]

»»» Läs mer om en gåtfull vänskap [Bonniers förlag]

Betyg bättre än kunskaper i matte

Problemen med glädjebetyg vid Stockholms grundskolor fortsätter. Det visar resultaten av det gemensamma matteprov som Stockholms nya gymnasister gjorde vid terminsstarten i fjol. Samtidigt är elevernas mattekunskaper även fortsättningsvis bekymrande låga, enligt Utbildningsförvaltningen.

»»» Betyg bättre än kunskaper i matte [SvD]

Debatten om räknemetoder fortsätter

Birgitta Rockström, en av de största kritikerna av traditionella beräkningsalgoritmer berättar i SVT om varför hon menar att huvudräkningsbaserade metoder är bättre.

»»» Vill förändra matematiken [SVT]

Fredrik Westman som bland annat i Nämnaren har kritiserar effekterna av övergång till huvudräkningsbaserade metoder har också blivit intervjuad om sin syn på saken

»»» Se fortsättningen [SVT]

Matematikbiennalen i Umeå

På torsdag den 6 februari sparkar Matematikbiennalen i gång – Sveriges största mötesplats för matematiklärare från förskola till högskola. Det är andra gången konferensen hålls vid Umeå universitet och eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 är temat givet, Matematik i kulturens tecken.

»»» Läs vidare [My Newsdesk]

Premiera lärartillgänglig forskning

Som mer eller mindre direkta kommentarer till regeringens beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut har det rests funderinger om hur lärare och forskare samarbetar.

Att få in forskning i lärares vardag handlar inte bara om att lärare måste läsa forskningslitteratur. Det handlar också om hur forskningen bedrivs, skriver Lisa Björklund Boistrup i Skolvärlden och önskar att artiklar riktade till lärare skulle premieras högre i forskarvärlden.

På Skola och Samhälle skriver en stor samling lärare och forskare om att istället för nationellt finansierade satsningar på forskningssammanställningar så är det mer lärardriven forskning som behövs.

»»» Premiera lärartillgänglig forskning [www.skolvarlden.se ] »»» Avsätt resurser åt lärardriven skolforskning! [www.skolaochsamhalle.se]

Tidigare aktuellt
Regeringen inrättar skolkommission och råd

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!