Hur högt kan ett lyft ta oss?

Åtta av tio matematiklärare i Sverige har genomfört ett år med Matematiklyftet och 654 miljoner kronor har spenderats. I år ska ytterligare 10 000 lärare göra samma resa. Samtidigt har Läslyftet startat med 8 000 deltagare, och på uppdrag av regeringen kommer Skolverket att ta fram ytterligare nationella skolutvecklingsprogram.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]