Matte med färskaste läroboken

Fler siffror än man tror i tidningen. Den här veckan används tidningen som lärobok i många skolor.

»»» Läs vidare [Mariestadstidningen]