Gymnasiebehörigheten fortsätter att dala

14.4 procent av landets elever som lämnar grundskolan är obehöriga till gymnasiet, jämfört med 13,1 procent året innan. Samtidigt ökar skillnaderna i betyg.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]