”Lärarbristen katastrofal – radikala åtgärder krävs”

Det råder akut brist på lärare inom teknik, matematik och naturämnena. Situationen är alarmerande och extraordinära åtgärder krävs. Ett ekonomiskt stöd till naturvetare som vill omskola sig till lärare bör införas, skriver företrädare för Saco.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]