Professor i didaktik leder nya Skolforskningsnämnden

Per-Olof Wickman, professor i didaktik vid Stockholms universitet, blir ordförande i Skolforskningsnämnden.

Banden mellan skolans huvudmän och universiteten behöver stärkas, säger han.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]