På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

8D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Aktiviteter

Sätt snurr på sannolikheterna (110419)
Att låta eleverna i helklass, enskilt eller i par undersöka sannolikheter med hjälp av dator eller räknare. Aktiviteten ger tillfälle att ställa hypoteser och testa dessa i konkreta slumpförsök.

Hamlet – To be or not to be (170123)
Aktiviteten ger elever tillfälle att genom datasimulering använda statistikens metoder för att undersöka chansen att få ett givet ord då bokstäver dras slumpvis.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!