Anette Fröberg

Ökad lärarbrist när skolan snor högskolans lärare

Lärarbristen innebär att lärarlönerna stiger kraftigt. Det är bra, men det betyder också att det blir mer attraktivt för lärare som undervisar i blivande lärare på högskolan att ta jobb i grundskolan och gymnasiet. Med lärarbrist på lärarutbildningen lägger vi krokben för skolans bemanning också framöver. Läs vidare [Dagens samhälle]

De som kunde allt

I en tid av specialisering och digitalisering begränsas utrymmet för polyhistorn. Trots behovet av generalister och personer med blick för oväntade samband gör vi livet allt svårare för dem. Under de senaste decennierna har forskarna blivit alltmer intresserade av lärdomshistoria, inspirerade av debatten om kunskapsekonomin eller informationssamhället. De har upptäckt att dagens oro för uppsjön, …

De som kunde allt Läs mer »

Älskade, hatade mattebok

Egentligen förvånar det inte att Sabine Louvet tatuerat in en miniräknare på sin ena arm. Det är en logisk följd av hennes kärlek till matematiken. I den inspirerande fackboken ”Matte + allt = sant” lyckas hon föra över sina positiva känslor till läsaren. Läs vidare [Kristianstadsbladet]

Fyra lärarstudenter om utbildningen och framtiden

Vi träffar fyra blivande lärare som berättar om sina tankar om framtiden och vad de tycker gör en bra lärare. Simon Parment, Christoffer Anderson, Sebastian Alevad och Adina Lerjefelt är inne på sitt tredje år i lärarstudierna. Nu läser de vid matematiska institutionen i Kräftriket för att bli behöriga matematiklärare. Läs vidare [Pedagog Stockholm]

Luftföroreningar ger lägre intelligens

I studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Science har forskare analyserat språk- och matematikprov som genomförts av 20 000 människor runt om i Kina mellan 2010 och 2014. Resultaten har sedan jämförts med halterna av kvävedioxid och svaveloxid i motsvarande områden. Läs vidare [Aktuell hållbarhet]

Det vill partierna i skolfrågan

Mobilfria klassrum, brobyggare och en timme mer i skolan varje dag. De är några politiska förslag som rör skolan inför valet. Metro har guiden för dig som tycker att skolan är viktig men inte riktigt vet hur partierna står (innehåller länkar till vad respektive parti själva skriver om sin skolpolitik). Läs vidare [Metro]