Ring ut till lektion!

Naturen har en lugnande inverkan på de flesta människor samtidigt som utomhuspedagogik ger möjligheter att anpassa och tänka nytt kring undervisningen. Men för att det ska fungera för alla elever krävs noggranna förberedelser och tydliga ramar.

Läs vidare [Specialpedagogik]