Undervisningstid i europeisk grundskola jämförd

Svenska elever tillbringar mer tid i klassrummet än finska men mindre än danska. Franska elever får betydligt mer undervisning i läsning och skrivning än svenska.

Läs vidare [Universitets och Högskolerådet]