Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

Årets andra nummer innehåller fyra artiklar.

Investigating the fit of a model for students’ understanding of fractions in a Norwegian context
Trond Stølen Gustavsen and Olav Gravir Imenes

Authority in students’ peer collaboration in statistics: an empirical study based on inferentialism
Abdel Seidouvy, Ola Helenius and Maike Schindler

Engaging children in mathematical discourse: a kindergarten teacher’s multimodal participation
Svanhild Breive

University students’ general and specific beliefs about infinity, division by zero and denseness of the number line
Kristina Juter

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.
Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.
NOMAD – Aktuellt nummer