Konferens: Problemlösning och vuxnas matematiklärande

Den 26-27 november 2009 arrangerade Vuxenutbildning i samverkan (ViS), NCM och Åsö vuxengymnasium en konferens som riktade sig till matematiklärare verksamma inom vuxenutbildning och folkbildningens organisationer. Konferensen lockade ett drygt 50-tal lärare från hela landet med representanter från kommunal vuxenutbildning, folkbildningsorganisationer och privata utbildningsföretag. En beskrivning av konferensen finns i Nämnaren 2/2010. En mer utförlig version av artikeln kan du läsa här …
Relationen mellan förståelse, problemlösning och lärandemöjligheter i matematik

Johan Lithner är professor i matematik vid Umeå Universitet med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Forskningsintresse: Lärandesvårigheter i matematik, speciellt kopplat till problemlösning och matematiska resonemang. Johans presentation fokuserade på två områden: (1) relationen mellan förståelse och vilka möjligheter till lärande som erbjuds den studerande; (2) kursplanearbete och då särskilt frågan om kompetensmål och relationen mellan kompetensmål och innehållsmål.

Ta del av presentationerna: Del 1; Del 2

Mål och uppgifter i matematik

Peter Nyström är prefekt för institutionen för Beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet och projektledare för projektet Nationella prov som innefattar kursproven i matematik för gymnasiekurserna B, C och D, samt provbanken i matematik. Peter tog, i sin presentation, upp frågor kring provkonstruktionens komplexitet.

Ta del av presentationen


Aktuellt och trender inom vuxenutbildningen

Dan Fagerlund har lång erfarenhet som lärare, skolledare och skoladministratör. Till hans arbetsområden hör kursplanearbete, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Han är nu verksam som ämnesråd på utbildningsdepartementet där han bl.a. ansvarar för frågor som rör matematik och NO på vuxsidan. I sin presentation gav han en bild av vad som pågår nationellt och på EU-nivå inom vuxenutbildningsområdet.

Ta del av presentationen

Adults Learning Mathematics – en internationell mötesplats för forskare och lärare

Lars Gustafsson är, efter många år som matematiklärare på folkhögskola, verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med ansvar för frågor som rör vuxenutbildning, folkbildning, kopplingen mellan yrkeskunnande och matematik samt validering. I sin presentation berättade han om den internationella organisationen Adults Learning Mathematics (ALM).

Ta del av presentationen
Läs mer om vuxnas matematiklärande

Vuxna lär matematik – ett problemfält

Tine Wedege är professor i matematikens didaktik vid Malmö högskola. Till hennes primära forskningsintressen hör vuxnas matematiklärande och matematik i arbetslivet. I sin presentation gav hon en bred översikt över forskningen kring vuxnas formella och informella matematiklärande.

Ta del av presentationen

Ämnesplanearbetet i matematik inför Gy2011

Anette Jahnke är gymnasielektor i matematik och numera verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), vid Göteborgs universitet. Hon har stor erfarenhet av kursplanearbete nationellt och internationellt. I hennes presentation redovisas det aktuella läget på Skolverket med kursplanearbetet i matematik i Gy 2011.

Ta del av presentationen

Komvux utveckling och vuxenpedagogikens ställning

Sven Salin Sven Salin har arbetat större delen av sitt liv inom vuxenutbildningen som lärare , skolledare, skolkonsulent vid Skolöverstyrelsen , utredare av komvux i Utbildningsdepartementet, Lärarnas riksförbund och senast vid folkpartiets riksdagskansli. Hans presentation utgör en bred exposé över vuxenutbildningens historia och de politiska/ideologiska svängningar den varit utsatt för.

Ta del av presentationen
Ett utmärkt komplement till Svens materiel är:
Johansson, K., & Salin, S. (2007). Formell vuxenutbildning – utveckling och förutsättningar. Hässleholm: Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL. Ladda ner rapporten
Salin, S. (2006). Läroplan för kommunala vuxenutbildningen – Lvux 82. Vägval i skolans
historia
, 6(3-4). Ladda ner artikeln

Panelsamtal

Panel: Tine Wedege, Anette Jahnke, Lars Gustafsson, Hans Melén.
Moderator: Niklas Bremler.
Niklas Bremler är lektor i matematik vid Åsö vuxengymnasium. Han har särskilt intresserat sig för lärobokens roll i matematikundervisningen men har ett brett intresse för allt som rör vuxenutbildning.

Ta del av diskussionsfrågorna

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments