På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Webbsidor enligt vår kategorisering

Stipendier

Mikael Passares stipendium och Göran Emanuelsson-stipendiet administreras respektive delas ut av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.

Mikael Passares stipendium
Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas.

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

2017 års stipendiater

2015 års stipendiater

2014 års stipendiater

Läs mer om stipendiet …

Göran Emanuelsson-stipendiet
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Läs mer om stipendiaterna och stipendiet.

NCM:s övriga webbplatser

 • Dubbla vinkeln – en blogg om …
  Dubblavinkeln skrivs av:
  Linda Marie Ahl, lärare i Kriminalvården och filosofie doktor.
  Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

 • Lärarutbildare i matematik, LUMA
  Ett högskolenätverk med årliga seminarier med utbyte av erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige.

 • Matematikbiennalen
  I Inbjudan till landets skolstyrelser skrev dåvarande Skolöverstyrelsen:
  På matematikbiennalen 1980 kommer läroplansskrivare, forskare, lärarutbildare och lärarfortbildare, enskilda lärare och lärarkandidater att träffas för att ta del av varandras arbete bl a genom föredrag och utställningar och för att utbyta åsikter om matematikundervisningen.

  1993 bildades Biennalrådet med lärarutbildare från alla högskoleregioner. Detta råd har sedan tagit in ansökningar om att få ordna biennaler och bidrar med råd vid uppbyggnaden av biennalkommittéer för planering och genomförande.

 • Mattetalanger
  Webbsidans syfte är att stödja utvecklingen av särskilt matematikbegåvade elever. Innehållet bygger på forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper.

  Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.

  Linda Mattson och Eva Pettersson, Blekinge Tekniska Högskola, ansvarar för webbplatsens innehåll.

 • NCM:s webshop
  Här kan du beställa våra publikationer och prenumerera på tidskrifterna Nämnaren och NOMAD.

Webbplatser som på uppdrag drivs av NCM

 • Learning study & lesson study
  Syftet med webbplatsen är att samla erfarenheter om Learning study och Lesson study. Här hittar du litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier.

Arkiverade webbplatser

 • Rektorer och matematikutbildning
  Nationellt centrum för matematikutbildning har på uppdrag av Skolverket, gett kompetensutveckling av rektorer med fokus på matematikutbildningen för kommunala/fristående grundskolor. Syfte var att stödja och stimulera rektorer att som pedagogiska ledare aktivt leda utvecklingen av matematikutbildning på den egna skolan men även vara resurs för lokala rektorsnätverk och skolhuvudmän.

 • Mattebron – En mötesplats för gymnasie- och högskolelärare i matematik
  På mattebron.se kan du läsa om vad som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning.

 • Matematikutvecklare
  På denna webbplats finns bl a information om bakgrund och stöd, förteckning över alla matematikutvecklare i de fem regionerna, program från genomförda konferenser samt omfattande konferensdokumentation med ppt-presentationer och inspelade föreläsningar fria att användas i lämpliga sammanhang.

Kalendarium

<
>
#måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18KR: Lena N med studenter fr spec.pedKR: Lena N med studenter fr spec.pedTid: 08:00 - 17:00
2 tim, men har inte bestämt tid ännu.
19 20 21
12 22 23 24 25NCMs Seminarieserie på zoomNCMs Seminarieserie på zoomTid: 16:00 - 17:30
Ingen föreläsare bokad ännu
26 27 28
13 29 30 31        
Categories
 General
 Extern
 Intern

Kommande aktiviter (30 dagar)

 • 2021-03-18
  • KR: Lena N med studenter fr spec.pedKR: Lena N med studenter fr spec.pedTid: 08:00 - 17:00
   2 tim, men har inte bestämt tid ännu.
 • 2021-03-25
  • NCMs Seminarieserie på zoomNCMs Seminarieserie på zoomTid: 16:00 - 17:30
   Ingen föreläsare bokad ännu

NCM:s kalendarium

<
>
#måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18KR: Lena N med studenter fr spec.pedKR: Lena N med studenter fr spec.pedTid: 08:00 - 17:00
2 tim, men har inte bestämt tid ännu.
19 20 21
12 22 23 24 25NCMs Seminarieserie på zoomNCMs Seminarieserie på zoomTid: 16:00 - 17:30
Ingen föreläsare bokad ännu
26 27 28
13 29 30 31        
Categories
 General
 Extern
 Intern
< mars 2021 >
mån tis ons tor fre lör sön
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18KR: Lena N med studenter fr spec.ped från08:00 till17:00
19 20 21
22 23 24 25NCMs Seminarieserie på zoom från16:00 till17:30
26 27 28
29 30 31        
for the mini version of the monthly calendar

 • 2021-03-18
  • KR: Lena N med studenter fr spec.pedKR: Lena N med studenter fr spec.pedTid: 08:00 - 17:00
   2 tim, men har inte bestämt tid ännu.
 • 2021-03-25
  • NCMs Seminarieserie på zoomNCMs Seminarieserie på zoomTid: 16:00 - 17:30
   Ingen föreläsare bokad ännu

homepage

Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt
Vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning?
Artikel av Tom Britton, professor i matematisk statistik som arbetar med modeller och statistiska metoder för hur smittsamma sjukdomar sprids i en be­folkning.

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a Nämnaren
 • Smittspridningsmatematik för tidiga skolår
 • Våga släppa taget
 • Hur tänkte du?
 • Priset för tystnad i undervisningen
NOMAD
 • Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review
 • Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations
 • Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015
 • Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency
 • Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school
Nu kan du beställa
Algebra i grundskolan!
Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.
Beställ den här!

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.


Läs mer och hämta problemen här »»».


Seminarier hösten 2020
Sker på distans via Zoom.

24 september kl 16–17:30
Éva Fülöp
Strategier och strategiskt tänkande vid problemlösning i matematik

Läs mer och anmäl dig här »»»
Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

Läs mer och beställ …

Styrning och ledning matematik

Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

Se video [skr.se].

Läs mer [skr.se].

Kalendarium

<
>
#måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
Categories
 Extern

Kommande aktiviter (30 dagar)

Kontakt

Kontakta NCM
Telefon: 031 786 2206
Epost: ncm@ncm.gu.se

Kontakta NCM:s personal

Adressuppgifter
Postadress: Box 160, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5A, 411 33 Göteborg

Organisationsnummer
202100-3153

Om NCM

Tillbaks till NCM:s webbplats

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 20 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer som har en bakgrund, eller är verksamma som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som t ex

* utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
* utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
* deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
* drift och utveckling av flera webbplatser.

Du kontaktar oss enklast via ncm@ncm.gu.se eller namnaren@ncm.gu.se.


Peter Nyström
Föreståndare
0766 186 837

Personal

Epostadress till NCM:s personal skrivs enligt fornamn.efternamn@ncm.gu.se

Ulrica Dahlberg
Ulrica är gymnasielärare i matematik och fysik. På NCM jobbar hon med publikationer, Kängurun och på senare år läggs stor del på Matematiklyftet där hon bland annat varit projektledare för IKT-modulerna. Hon deltar även i arbetet med Matematikverkstaden och utvecklar laborativt material för gymnasiet.
031 786 2286


Günther Dippe
Günther är IT-ansvarig vid NCM. Han har en mastersexamen i IKT och Lärande från IT-universitetet i Göteborg.
Han är vanligtvis tillgänglig måndag – onsdag. Förenklad CV (pdf).
070 978 1935


Calle Flognman
Calle är gymnasielärare och har bland annat arbetat på högstadiet, gymnasiet och gymnasial vuxenutbildning. Arbetar som redaktör för tidsskriften Nämnaren och medverkar i arbetet med Nämnaren på Nätet. Bland intresseområdena ryms öppna frågor i undervisningen, matematikundervisningens språk och kommunikation i klassrummet.
031 786 6989


Ann-Charlotte Forslund
Ann-Charlotte arbetar med försäljning, order, fakturering och distribution av böcker, rapporter och våra tre tidskrifter, Nämnaren, Normat och Nomad samt en del övriga adminstrativa uppgifter.
031 786 6985


Anette Fröberg
Anette arbetar inom administrationen med bla ordermottagning, försäljning, fakturering, distribution av böcker och webbarbete samt har även hand om läromedelsutställningen, besöksbokning och en del fotouppdrag.
031 786 2203


Ola Helenius
Ola är doktor i matematik med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, där han också har undervisat inom grundutbildningen och arbetat med utåtriktad verksamhet. Hans forskningsintressen är breda men rör matematiklärandets villkor på ett eller annat sätt. I forskargruppen AMBLE – Arena for Mind, Brain, Learning and Education samarbetar Ola med pedagoger, psykologer och neurovetare för att undersöka matematiklärandets psykologiska och neuronala grunder och hur olika former av matematikundervisning kan stödja barn med olika kognitiva förutsättningar. I ett samarbete med Torkel Klingberg vid Karolinska institutet studeras likartade frågor, men där utvecklas också spel för matematikträning och andra liknande pedagogiska hjälpmedel som forskarna sedan undersöker effekten av.

Ett annat av Olas forskningsintressen rör förskolans matematik och matematiklärande genom lek. Tillsammans med en forskargrupp med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och USA undersöks inte bara barns lärande i förskolemiljö utan även vilka kunskaper som förskollärare som skall undervisa i en sådan kontext behöver. Ett ytterligare forskningsintresse rör fortbildning av matematiklärare, speciellt i stor (nationell) skala. Tillsammans med forskare från Mälardalens högskola undersöks effekten av olika fortbildningsinsatser på lärarnas undervisning och attityder och på deras elevers lärande.

Ola är dessutom intresserad av sociopolitiska dimensioner av utbildning, t ex hur olika gruppers praktiska möjligheter att studera matematik beror på relationer mellan deras bakgrund och erfarenheter och skolsystemets konstruktion. De senaste åren har Ola arbetet med den nationella satsningen matematiklyftet, både med konstruktion av själva programmet och med framtagning av många av de fortbildningsmoduler som programmet består av. Ola är medlem i styrelsen för SMDF, Sveriges matematididaktiska förening, och samordnar nätverket LUMA – LärarUtbildare i Matematik. Han är även medlem av kommittéen Framtidens Skola. vid Kungliga vetenskapsakademin.
031 786 6979


Johan Häggström
Johan har en bakgrund som matematiklärare i grundskolan. Sedan 1992 är han verksam i utbildningen av matematiklärare vid Göteborgs universitet och har disputerat i matematikdidaktik med en jämförande studie av matematikundervisning i Sverige och Kina. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande i matematik, och har genomfört flera Learning Study projekt tillsammans med matematiklärare. Johan medverkar i The Learner’s Perspective Study. Han är redaktör och ansvarar för produktionen av NOMAD. Johan är medlem i Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning, SMDF.
031 786 6987


Cecilia Kilhamn
Cecilia är mellanstadielärare och matematiklärare med erfarenhet från både grundskola och gymnasium. Hon disputerade 2011 på avhandlingen Making Sense of Negative Numbers och har därefter arbetat som lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Ett av Cecilias forskningsintressen är grundskolans undervisning om algebra, som hon studerat inom projektet VIDEOMAT och som hon fördjupar genom deltagande i nätverket N2AL (Nordic Network for Algebra Learning). Hon har arbetet med learning study, och varit delaktig i utvecklingsarbeten kring matematikverkstäder, klassrumskommunikation och undersökande och utforskande arbetssätt i grundskolans matematikundervisning genom bland annat projekten ROMB och KOMMA på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet. Idag arbetar Cecilia som forskare i ett VR-finansierat projekt om kopplingen mellan algebra och programmering i skolans matematikundervisning tillsammans, med Kajsa Bråting och Lennart Rolandsson på Uppsala Universitet. Cecilia är medlem av styrelsen för SMDF, Sveriges matematikdidaktiska förening, och tillsammans med professor Angela Wulff, temaledare för temat MaNa inom forskarskolan CUL. I nätverket MERGOT, Mathematics Education Research in Gothenburg, utbyter Cecilia erfarenheter och samordningar forskningsintressen i matematikdidaktik mellan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers. Sedan våren 2019 arbetar Cecilia på NCM där hon bland annat är en av redaktörerna för Nämnaren.
031 786 2037


Caroline Nagy
Caroline är grundskollärare i årskurs 1-7 med inriktning mot matematik och NO. Sedan 2008 undervisar hon på lärarutbildningen i Halmstad. Hennes intresseområden är framförallt matematik-didaktik, skolutveckling och handledning. 2017 färdigställde hon sin lic i pedagogiskt arbete och fokuserade då på progression i undervisning av tal i bråkform från förskolan upp till årskurs 9.
På NCM medverkar Caroline i storskaliga kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till lärare i årskurs F-6.
073 913 6493


Lena Nilsson
Lena är textil- och matematiklärare med särskilt intresse för utveckling av laborativt arbetssätt i matematikundervisningen. Hon ansvarar för NCM:s matematikverkstad och tar där emot besökande lärargrupper. Lena är en av Nämnarens redaktörer och arbetar även med annat redaktionellt arbete, främst bokproduktion. Strävorna och webbsidan Matematikpapper är två andra ansvarsområden.
031 786 6982


Peter Nyström
Peter är föreståndare för NCM sedan 1 maj 2012. Han utbildade sig först till kemist, men sadlade snart om till lärare i matematik och kemi, och har undervisat i grundskolan, men framförallt i gymnasieskolan. När Umeå universitet fick uppdraget att utveckla nationella kursprov i matematik för gymnasieskolan fick Peter anställning där och var ansvarig för kursprov i såväl matematik A som matematik E. Efter att ha disputerat på en avhandling i pedagogik blev Peter projektledare för arbetet med nationella prov vid Umeå universitet, ett uppdrag han hade fram till sista december 2012. Hans forskning har i hög grad hållit sig till det matematikdidaktiska området, där fokus ofta varit på bedömningsfrågor. Han har också på senare år i sin forskning ägnat sig åt internationella storskaliga studier, framförallt TIMSS, och under en rad år varit en av Skolverkets mest anlitade experter i det sammanhanget, framförallt i matematik men också i naturvetenskap. Genom åren har Peter även medverkat i många sammanhang som rör fortbildning av lärare, alltifrån föreläsningar vid biennaler och studiedagar på skolor till klassrumsnära stöd i matematik, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.
076 6186 837


Rose-Marie Wikström
Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Rose-Marie har stor och lång erfarenhet från administration inom akademin från Fysik på Chalmers och Göteborgs universitet.
031 786 2206


Adresser

Uppgifterna finns i denna sidas sidfot.

NCM:s nyhetsbrev

Då och då skickar vi information om vad som händer vid vårt centrum.
Länkar kopplade till ditt mejlprogram.
Prenumerera på NCM:s nyhetsbrev.

Avsluta din prenumeration på NCM:s nyhetsbrev.

Samtycke
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress enkom för denna tjänst. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Då kommer din epostadress att raderas.

Läs mer om hur NCM och Göteborgs Universitet hanterar dina uppgifter.

Miljöarbete

Här följer viss information om hur centrumets miljöpåverkan ser ut. Du finner också länkar till Göteborgs universitets startsida för miljö och hållbar utveckling, handbok för miljö & hållbar utveckling och Gemensamma förvaltningens miljöhandlingsplan.

NCM:s samverkanspartners och målgrupper

NCM:s verksamhet präglas självfallet av vårt uppdrag och därmed av våra målgrupper och samverkanspartners. Målgrupper är främst lärare i förskola, skola och vuxenutbildning men även skolor och kommuner. Samverkanspartners är verk, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är därmed till absolut största delen utåtriktad.

Resor och transporter
NCM är ett nationellt resurscentrum med uppdrag över hela landet vilket medför många resor i tjänsten.

De viktigaste indikatorerna för NCM:s klimatpåverkan är resor, transporter och energianvändning. Resandet för centrumets medarbetare medför en betydande klimatpåverkan. Alternativet videokonferens måste i samtliga fall övervägas.

NCM specifika verksamhetsrutiner

I dagsläget finns inga unika NCM-rutiner utarbetade.

Göteborgs universitet

Göteborgs Universitets miljöarbete inklusive hållbarhetsredovisning
Arbetsmiljöhandbok för Göteborgs universitet

About NCM

The National Center for Mathematics Education (NCM) is commissioned by the Swedish government to coordinate, support, develop, carry out and follow up initiatives promoting Swedish mathematics education in pre-school, school and adult education, and to stimulate and disseminate research in mathematics education in Sweden.

NCM was established in 1999 and has currently a staff of 13, with competence in a broad range including administration, research and teaching. The work at the center relies heavily on an extensive network of teachers, researchers, universities, school authorities and organizations within Sweden, and on international networks in the field of mathematics education and professional development for teachers.

Examples of activities at NCM is production and publication of a journal for mathematics teachers (Nämnaren) and a research journal for mathematics education (NOMAD), and the production of materials and books for teachers professional development. The website (ncm.gu.se) is the prime channel for access to resources developed by the center. NCM is also engaged in in-service training of mathematics teachers, in cooperation with school authorities and municipalities, and many other activities.

Om kakor (cookies) i denna webbplats

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

Cookies på ncm.gu.se och dess associerade webbplatser
Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil i din dators hårddisk under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators arbetsminne och tas bort efter avslutat besök.

Denna webbplats använder endast en kaka för en enkel besöksräknare samt några olika slags kakor för inloggade användare.

Vill du undvika kakor (cookies) kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Läs även Göteborgs Universitets gemensamma information om cookies.

Läs mer om EU:s Cookie-direktiv (i nytt fönster).

Kontrollera NCM:s webbplats med Post och Telestyrelsens kakservice (i nytt fönster).

Dataskyddsförordningen gäller fr o m den 25/5 2018

Dataskyddsförordningen ersätter bl a Personuppgiftslagen och är en EU-förordning (GDPR). Den gäller som lag och tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater.

NCM samlar in uppgifter som baseras på någon eller några av följande grunder
• samtycke – t ex när du handlar i vår webbshop, registrerar dig för ett seminarium eller för att få något av våra utskick
• avtal – samarbetsavtal
• rättslig förpliktelse – för att vi måste följa lagar och förordningar
• uppgift av allmänt intresse – när det ingår som ett uppdrag till NCM från riksdag och regering

Det här gäller för dina uppgifter hos oss
• dina uppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och öppet för dig
• det ska finnas ett särskilt, uttryckligt och berättigat ändamål
• de ska vara relevanta, nödvändiga och inte för omfattande i relation till ändamålet
• de ska vara korrekta och får inte förvaras längre än nödvändigt
• vi skall förvara dina uppgifter på ett rimligt säkert sätt

Du har rätt att
• få tillgång till dina uppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade
• få personuppgifter raderade – detta under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller att uppgifter inte ska arkiveras enligt krav från annan lagstiftning
• få klar och tydlig information om hur NCM behandlar dina uppgifter

Dina uppgifter sparas hos oss
Dina uppgifter sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig administration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Personuppgiftsansvarig vid NCM
är Peter Nyström, föreståndare. Längst upp på denna sida finns hans kontaktuppgifter.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet.

Läs mer i Göteborgs Universitets snabbguide till personuppgiftsbehandling (i nytt fönster).

NCM:s och Nämnarens webbplats