På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Skolan särskilt olämplig för ”sunt förnuft-reformer”

För att komma till rätta med att var tredje elev i gymnasiets yrkesprogram hoppade av utbildningen bestämde sig Jan Björklund för att dra ner på de teoretiska ämnena och därmed slopa den automatiska högskolebehörigheten.
Och efter att första kullen elever nu gått igenom Björklunds yrkesgymnasium står det klart att avhoppen ligger kvar på exakt samma höga nivåer som tidigare.

»»» Läs vidare [Dagens Arena]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!