Obama vill satsa mer på matematik

I sitt tal till nationen i tisdags berörde president Obama de åtgärder som utbildningsdepartementet och flera stater arbetar med för att bättre förbereda studenterna för områdena naturvetenskap, teknik och matematik.

Some of this change is hard. It requires everything from more challenging curriculums and more demanding parents to better support for teachers and new ways to measure how well our kids think, not how well they can fill in a bubble on a test. But it’s worth it – and it’s working.

USA: Smågruppsundervisning effektiv

Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år.

»»» Läs vidare [NYTimes]


Från tidigare Aktuellt

»»» Lovande intensivundervisning [2011-08-12]

USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core

The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl.

Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan en tid varit kritisk till initiativet. Ravitch tal på en konferens arrangerad av Modern Language Association, återges här av Washington Post.

»»» Everything you need to know about Common Core [Washington Post]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om Common Core Standards

Matematik och strålskydd

Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla.

»»» Läs vidare [phys.org]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!