”Glädjebetyg” i var femte skola

Flera skolor i Stockholm tycks sätta glädjebetyg i matematik. Det visar stadens kartläggning, skriver SvD.
När Stockholmselever börjar i ettan på gymnasiet får de göra ett diagnostiskt prov i matematik som ska kartlägga deras kunskaper i ämnet. Genom att jämföra resultatet på provet med elevernas slutbetyg i nian kan man se om eleverna presterar bättre eller sämre än vad man kunnat förvänta utifrån betyget.

»»» Läs vidare [SVT]