Först lärare sedan ingenjör

I skolan saknas lärare i matte och teknik. I industrin saknas ingenjörer. En omöjlig ekvation att lösa? Nej, på Chalmers i Göteborg utbildas just nu studenter som är både ingenjörer och lärare.

»»» Läs vidare [Svenskt Näringsliv]