”Det ska vara kul att tänka”

Kreativ torsdag kallas en aktivitet som bibliotekarien Sofia Malmberg arrangerar varje vecka mellan klockan tio och två i biblioteket för Adolf Fredriks musikklasser. Alla elever är välkomna in på sin håltimme eller rast.

»»» Läs vidare [My News Desk]