Stor skillnad på lektionen då och nu

I Västerås arbetar man med flera projekt parallellt för att utveckla undervisningen i matematik. Matematiklyftet kompletteras med stadens egen satsning Räkna med Västerås, Räv, i samarbete med Mälardalens högskola.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]