På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

6A

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Att läsa

Allting är relativt Kerstin Hagland
I artikeln beskriver författaren en variant av sudoku som förutom de vanliga sudokureglerna även tar hänsyn till de ingående talens storleksrelation. Förslag ges på hur spelet kan varieras och anpassas efter elevernas behov.

Strövtåg: Bortom vardagen Lasse Berglund
Som ett komplement till all den matematik som behandlar vardagliga och närliggande räkneproblem från det som brukar kallas verkligheten, och som ofta anropas som den kontext som ska höja matematikintresset i den svenska skolan, följer här några rader från mer avlägsna trakter.

Aktiviteter

Summan på tärningar (130819)
Eleverna ska undersöka summan av talen på olika tärningar och försöka finna matemetiska mönster för att räkna ut den.

Trådbilder (110527)
Träna tiokamrater och linjalanvändning samtidigt. En aktivitet som kan utvecklas från en enkel ritövning för de yngsta eleverna till betydligt mer avancerad matematik för gymnasieelever. För sistnämnda finns referenser i aktiviteten att utgå ifrån.

Talserier (161220)
Genom arbete med talserier kan elever öva upp färdighet i att hantera tal. Aktiviteten kan också förbereda för ett algebraiskt tänkande.

Från Nämnaren på nätet

Tankeläsaren Lena Trygg
Artikeln innehåller ett antal aktiviteter som spänner från binär tankeläsning till användning av Cusenairstavar.

Uppfinnarens kvadrat Per-Eskil Persson
”Egentligen är det ganska orättvist mot Benjamin Franklin att bara kalla honom för uppfinnare. Han var i själva verket en oerhört mångsidig person och förtjänar också att benämnas publicist, politiker, statsman, ekonom, folkbildare, filosof, vetenskapsman och musiker. …”Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!