Nominering till Mikael Passare-stipendiet

Mikael Passare (1959–2011) var professor i matematik vid Stockholms universitet. Han hade ett stort intresse för matematikundervisning på alla nivåer och var den som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer därför en elev i varje tävlingsklass på grundskolan (Milou, Ecolier, Benjamin, Cadet) samt en elev på gymnasiet (Cadet, Junior och Student) att belönas med 1000 kr. 

För att kunna nomineras måste eleven ha genomfört tävlingen på korrekt sätt och klassens resultat måste vara inrapporterade (åtminstone redovisning A). Nomineringen ska innehålla elevens namn, skola, årskurs, tävlingsklass och resultat på årets tävling samt uppgift om vilken dag tävlingen genomfördes och namn och e-post till den nominerande läraren. Dessutom behöver vi ett kontonummer där vi kan sätta ett eventuellt stipendium samt postadress dit vi kan skicka diplomet. Det ska det finnas en motivering till varför just denna elev är värd att speciellt uppmärksammas. Det kan till exempel vara en ovanligt god prestation i tävlingen, oväntat bra resultat i relation till tidigare prestationer eller annat hos eleven som är värt att speciellt uppmärksammas i relation till arbetet med Kängurun. Förutom detta premieras att eleven är hjälpsam och visar gott kamratskap. Det är motiveringen som kommer att ligga till grund för juryns beslut. I juryn ingår representanter från Mikael Passares minnesfond.

Mikael Passare: Nominering till stipendiet

Uppgifter om den nominerade eleven

Elevens namn
Elevens namn
Förnamn
Efternamn
Årskurs
Tävlingsklass

Uppgifter om den nominerande läraren

Lärarens namn
Lärarens namn
Förnamn
Efternamn