Andreas Wieslander

Två nya aktiviteter på Strävorna

Vi har lagt till följande: 5A Jakten på tvåsiffriga tal och 4A Gruppera större mängder Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som …

Två nya aktiviteter på Strävorna Read More »

NOMAD – 28 (1-2)

Volume 28, No 1-2, June 2023     Editorial Frithjof Theens, Ewa Bergqvist and Magnus Österholm Equivalence in multilanguage mathematics assessment [Full text. Subscribers only] Ida Bergvall and Anneli Dyrvold Mediating activities in students’ collaborative work on self-explanation prompts [Full text. Subscribers only] Ingunn Valbekmo and Raymond Bjuland Students’ reasoned dialogs during problem solving in …

NOMAD – 28 (1-2) Read More »

Arbeta vidare med Kängurutävlingen

Missade du årets Kängurutävling? Vill du testa någon av de andra tävlingsklasserna? Vill du göra testen en gång till, fast i lugn och ro? Nu är 2023 års Känguruproblem, facit och rättningsmallar öppna för alla på ncm.gu.se/klassrum/kanguru/arbetavidare. Vi håller på att sammanställa resultatlistor och statistik, så håll ut ett tag till! Kängurun – Uppgifter, lösningar …

Arbeta vidare med Kängurutävlingen Read More »