Anette Fröberg

How an adaptive behavioral based program on a tablet can help low performing children catch up in math

Early mathematic skills have a substantial impact on later school achievement. Children with poor school achievement are at risk for adverse consequences later in life. Math competencies also have consequences for the economy at large because societies are becoming increasingly dependent on skill sets including mathematics. Läs vidare/ Read more [Skolporten]

How an adaptive behavioral based program on a tablet can help low performing children catch up in math Read More »

Skärpta regler för de nationella proven

Skolverket inför skärpta regler för de nationella proven efter vårens stora problem med spridning av proven i sociala medier. Inför nästa termin kommer proven att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand. Redan från hösten 2018 ska skolorna även använda digitala enheter vid vissa prov.

Skärpta regler för de nationella proven Read More »