Inicio på Internetdagarna 2018: Kan digitalisering göra skolan mer betydelsefull i utsatta områden?

Frågan är rubriken för Mark Smiths seminarium på måndagen den 19 november i spåret om Skolans digitalisering och vad det egentligen innebär för eleverna. Vid sidan om sitt arbete som professor och lärare i framtidens IT-produkter på Kungliga tekniska högskolan är han en av grundarna av den ideella organisationen Inicio som verkar för att stärka ungdomars personliga utveckling genom mentorskap och guida dem i olika val av studier och yrken genom praktiska workshops med digital teknik.

Läs vidare [My News Desk]