27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beviljat sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, varav fyra är knutna till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ett av projekten som beviljats medel är:
Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång
Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Läs vidare [Göteborgs universitet]