Appar för lärande både hjälper och stjälper

Explosionen av digitala lärresurser i skolan kombinerad med den olyckliga idén att det finns ett värde i sig att lära sig på sin platta eller dator sätter Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds universitet, upp en röd flagga för:

– Det finns enorma kvalitetsskillnader i våra digitala hjälpmedel och tyvärr mycket som håller dålig kvalité. Utmaningen ligger i att ge lärarna stärkt kunskap så att de vet varför de använder en viss app och vad det ska leda till för eleverna.

Läs vidare [Lunds universitet]

Från tidigare Aktuellt

[181107]