OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Kängurun

Senaste nytt inför Kängurun 2020

Observera att det inte är tillåtet att använda årets känguruprov i distansundervisning!
Problemen får inte spridas förrän i början av juni p.g.a. att olika länder anordnar tävlingen vid olika tillfällen.
Känguruproven är inte heller utformade för distansundervisning utan är en klassrumsaktivitet.

  • Förlängd tävlingsperiod, läs här nedanför!
    På grund av den pågående pandemin har vi förlängt resultatredovisningstiden till den 5 juni. Det är inte tillåtet att sprida problemen utanför klassrummet innan den 5 juni!
  • I engelska Benjamin uppgift 3 sista meningen skall det stå: Which of these lengths is POSSIBLE?
    Den nya versionen av Benjamin på engelska finns nu utlagd.
  • Om du har problem att öppna kängurusidorna. Webbadressen inleds med http:// och inte https://
  • Kängurutävlingen genomförs normalt sett den 19–27 mars men har nu p.g.a pandemin förlängts till den 30 maj.

Redovisning och facitsidor

Användarnamn och lösenord fick du i Känguruutskicket den 16 mars eller när du efteranmälde dig.

Antalet deltagande elever, facit och Arbeta vidare (ej Junior och Student). Redovisa senast 30 maj.
Elevernas resultat redovisas senast den 5 juni.


Poster och diplom för Kängurun 2020

Poster för Kängurun 2020.
För deltagande i Kängurun 2020.
För goda reslutat i Kängurun 2020.


Tävlingsdatum …

Första tävlingsdag är i år torsdag 19 mars.
Tävlingen kan genomföras t o m 30 maj p.g.a pandemin, men alltså inte före 19 mars.

Sista dag för redovisning av såväl antal deltagare som att redovisa resultat, och därmed även hämtning av facit, är den 30 maj.


Tävlingsklasser

2020 års tävling innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Kängurutävlingens rättningsstöd

Här finner du information hur du använder Kängurutävlingens rättningsstöd.


Arbeta vidare …

2019 och tidigare års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Kängurutävlingens resultat

2019: Milou samt övriga känguruklasser, 2018, 2017, 2016

Resultatstatistik
Årets statistik (), 2018


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Mikael Passares stipendium

Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas med 500 kr.

Hämta underlag för nominering av elev till Mikael Passares stipendium. Läs mer om stipendiet.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!