Kängurun

Senaste nytt

Längre ned på sidan hittar du länken till årets Kängururesultat där även Milou för åk 2 finns med.

Vi har publicerat alla årets tävlingsproblem, som alltså är fria att använda. Dessutom finns facit för alla klasser, rättningsstöd och en svarsblankett som kan användas till alla tävlingsklasser och även för tidigare omgångar.
Tack till Conor Foley, Åsö grundskola som gav oss det förslaget.

Som vanligt finns också förslag på hur ni kan arbeta vidare med problemen. Dessa finns för Milou, Ecolier och Benjamin på samma sätt som tidigare. Förutom dessa dokument finns det två som utgår från några problemtyper som finns i flera tävlingsklasser från Ecolier till Student: Arbeta vidare med aritmetik och Arbeta vidare med geometri.

Vi hoppas att dessa ska stimulera till många givande matematikdiskussioner.


Diplom för Kängurun 2018

För deltagande i Kängurun 2018
För goda reslutat i Kängurun 2018
Poster för Kängurun 2018.


Anmälan

Anmälningspåminnelse för Kängurutävlingen 2019.
Du som deltog i årets Kängurutävling får automatiskt mejlpåminnelse.
Vi har problem med att skicka mejl till några kommuner pga att de har alltför strikt spamfiltrering.
Det kan vi tyvärr inte göra något åt.


Tävlingsklasser

2018 års tävling innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Arbeta vidare …

Observera att nedanstående pdf:er vanligtvis laddas ned till din dator och inte visas i ditt webbläsarfönster!

Gemensam svarsblankett för alla Känguruklasser
Gemensamt rättningsstöd för alla Känguruklasser.
   Kan användas i Excel, Numbers (Mac), Open/Libre Office.

Milou problem
Milou facit och arbeta vidare

Ecolier problem
Ecolier facit och arbeta vidare

Benjamin problem
Benjamin facit och arbeta vidare

Cadet problem
Cadet facit

Junior problem
Junior facit

Student problem
Student facit

Aritmetik – arbeta vidare
Geometri – arbeta vidare

Tidigare års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Kängurutävlingens resultat

Årets resultat (2018), 2017, 2016

Resultatstatistik
Årets statistik (2018)


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling, f.d. Svenska Dagbladets Matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!