På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Kängurun

Senaste nytt för Kängurun 2020

  • Årets kängururesultat finner du här.
  • Årets problem, facit och arbeta vidare är nu tillgängliga. Se längre ned under Arbeta vidare ….
  • I engelska Benjamin uppgift 3 sista meningen skall det stå: Which of these lengths is POSSIBLE?
    Den nya versionen av Benjamin på engelska finns nu utlagd.
  • Om du har problem att öppna kängurusidorna. Webbadressen inleds med http:// och inte https://

Stort tack till alla lärare och elever som deltog i 2020 års kängurutävling!

Ann-Charlotte, Cecilia, Günther, Johan, Lena, Peter, Ulrica


Poster och diplom för Kängurun 2020

Poster för Kängurun 2020.
För deltagande i Kängurun 2020.
För goda reslutat i Kängurun 2020.


Tävlingsklasser

Kängurutävlingen innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Kängurutävlingens rättningsstöd

Här finner du information hur du använder Kängurutävlingens rättningsstöd.


Arbeta vidare …

Här finns samlingssidan för 2020 och tidigare års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Kängurutävlingens resultat

2020: Årets kängururesultat ser ni här
2019: Milou samt övriga känguruklasser, 2018, 2017, 2016

Resultatstatistik
Årets statistik (), 2018


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Mikael Passares stipendium

Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas med 500 kr.

Hämta underlag för nominering av elev till Mikael Passares stipendium. Läs mer om stipendiet.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!