Kängurun

Skapad: 2006-06-08. Ändrad: 2016-10-04  

Kängurun

Kängurun 2017

Anmälningssidan för Kängurutävlingen 2017 öppnar i januari. I väntan på nästa års tävling föreslår vi att ni arbetar med gamla tävlingsproblem, som finns i spalten till vänster. Pröva gärna problem från flera olika tävlingsklasser. Förslag för undervisningen finns också, i dokumentet "Arbeta vidare med".

Ja, tack! Jag vill ha en mejlpåminnelse inför nästa års Kängurutävling!

»»» Kängurun 2016 - resultat

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser


»»» Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?

»»» Hur går Kängurutävlingen till?

»»» Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas


»»» Se även Månadens problem ...