Kängurun

Skapad: 2006-06-08. Ändrad: 2015-04-20  

Kängurun

Kängurutävlingen 2015

Nu är det dags för årets Kängurutävling!

När ni har gjort tävlingen, redovisa antal deltagare så får ni ett pdf-dokument med lösningar, och för Milou, Ecolier, Benjamin och Cadet även "Arbeta vidare med". Skulle det vara så att ni stöter på något problem får ni höra av er till oss på tel 031 786 6985.

Redovisa även elevernas resultat. Det är viktigt att vi får veta hur det har gått i årets tävling!

»»» Redovisa resultat

Första tävlingsdag är i år 19 mars. Pga att nationella prov ska genomföras under samma tidsperiod går det bra att göra tävlingen fram till den 2 april, men alltså inte före den 19 mars. Sista dag för redovisning av antal deltagare, och därmed även hämtning av facit, är också den 2 april. Sista dag för att redovisa resultat är som vanligt 29 april.

Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns:

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 - 4
Benjamin för åk 5 - 7
Cadet för åk 8 - 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

I väntan på nästa års tävling föreslår vi att ni arbetar med gamla tävlingsproblem, som finns i spalten till vänster. Pröva gärna problem från flera olika tävlingsklasser. Förslag för undervisningen finns också, i dokumentet "Arbeta vidare med".

Poster
»»» Ladda ner poster

Mikael Passares stipendium 2014

»»» Underlag för nominering till Mikael Passares stipendium

Diplom
»»» Ladda ner diplom "Deltagande i Kängurutävlingen"
»»» Ladda ner diplom "Goda prestationer i Kängurutävlingen

Bokföringsunderlag
»»» Ett underlag till hjälp för bokföring av klassens resultat


»»» Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?

»»» Hur går Kängurutävlingen till?

»»» Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas


»»» Se även Månadens problem ...