Strävorna – matris

Strävorna

Om Strävorna | Alfabetiskt ordnade | Ordnade efter ruta | För utskrift

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

utveckla förmågan
att formulera och
lösa problem
utveckla förmågan
att beskriva,
analysera och
använda
matematiska
begrepp och
samband mellan
begrepp
utveckla förmågan
att hantera
procedurer
och lösa
rutinuppgifter
utveckla
förmågan
att föra, följa
och värdera
matematiska resonemang
utveckla förmågan att
kommunicera
matematik och
använda matematikens
uttrycksformer
uppleva matematik
som en utman-
ande, kreativ
och estetisk
verksamhet
reflektera över
matematikens
utveckling och
relevans
utveckla förmågan
att använda digital
teknik för matema-
tiskt arbete
utveckla förmågan
att tolka en
situation samt
utforma och
värdera en
matematisk
modell

A

Tal

1A

2A

3A

4A

5A


6A

7A


8A

9A

B

Algebra

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

C

Geometri

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

D

Sannolikhet
och statistik

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

E

Samband
och förändring

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

F

Problem-
lösning

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

Strävorna – alfabetiskt ordnade

Aktiviteter ordnade alfabetiskt
 = skrivbar pdf
Addera decimaltal på tom tallinje 3A
Addera tvåsiffriga tal 3A
Agenternas hemliga tal 4B5B
Aktiviteter med kortlek 3A
Akvariet 3A
Algebraisk triangel 4B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken 3A3B
Area med stickor 1C2C4C6C
 Att väga och jämföra 3A3C
Begreppet pengar 2A3A
Berg-och-dalbanan 4E
Bilparkering 2A3A
Biografer 9E5E
Bokstavsserier 4E
Bondgården 1F4C
Bråk med algebra 3A3B
Bråkcirkel och tallinje 2A
Bråkplank och tallinje 2A
Bråkspelet lapp på lapp 2A
Bungeedockan 9E4E5E
Cirkelresonemang 3A5A
Decimaltal på miniräknaren 2A8A
Det är insidan som räknas! 2C
Ekvationsleken 4B5B
En halv boll 2C9C
En okänd graf 6D9E
Erathostenes såll 7A7F
Ettan 3A3D
Evolution – från fisk till människa 9D
Faktorisering 5B
Flaskracet 2D4D
Fiskebodar 4B5B
Fnurra på tråden 2D4D
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C
Form – tangrampussel 2C6C
Från noll till ett 4A5A
Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 8A8B
Från talrad till tallinje 2A
Funktionerande kommunikation 2E5E
Fyra olika fyrhörningar 8C8E
Färgfläckar 2C4C
Färglägg decimaler 2A
Fönsterprojektet 1D4D
Först se men inte röra 4C5C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Geometri i abstrakt konst 5C
Geometri med geobräde 5C
Geometriska julkort 3C
Geometriskt bokmärke 3C
Gissa kortets andra sida 2D4D
Golvlisten 3C
Grodhopp 1A1B
Gör en hel! 3A
Hamlet – To be or not to be 8D8E
Hemliga tal 8A8B
Hemligheten i flaskan 2D4D
Hoppa längd och kasta flygplan3C2A
Hundrarutan – Gissa mitt tal 1A4A
Hur hör multiplikationerna ihop? 4A
Hur kan tal delas upp? 3A
Hur mycket är ett milligram? 2A6C
Hur många i varje ask? 1B
Höjdmätare 4C9C
Informationsbitar 1C2C5C
Innehållsdivision: Hur mycket ryms? 4A
Inte på rad 1F6F
I vilken ordning? 3A3B
Jeopardy med 100-ruta3A
Julgran av vikta kvadrater 3C6C
Julgransoktaeder 3C6C
Jämföra längd 4C
Jämförelse av bråk 4A
 Jämna och udda tal 2A2B
Kasta jordglob 2D
Kedjan 5A
Knyta snören 4D
Korsningar 1F4F
 Krona och klave 3A
Linjaler – ett räknehjälpmedel 3A
Lådagram 9D
Längdlådor 4C
 Magisk triangel 1A
 Magiska kvadrater 1A
Mellantal 2A
Memory med funktioner 2E5E
Mot stjärnorna 4D
Myran på hönsnätet 3D
Måla kuber 2C6C
Månghörningen växer 2C5C2E5E
Nallarna 4F9F

Oändlighet och gränsvärde 8E8F
Pengagalen 3A
Positionssystemet och enheter 5A5C
Positionstärningar 3A4B
Potenser och logaritmer – på en tallinje 2A7B
Primtal (fd Dela upp tal) 2A
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken 4C5C
Pyramidliknande paket 3C
På tal om musikal 1A
Regnbågsspelet 3A
Rektangel 1C3F
Rita och bygg med kuber 2C
Robotprogrammering 8C8F
Räkna abborrar 9D
Rätvinkliga trianglar på geobrädet 2C
Samma area 8C8E
Sannolika paket 2D4D
Satsa rätt 1A1D
 Skillnad mer än ett! 1A3A
Skoavtryck 3C5C
Skostorlek 5E1E
Skuggor 1C
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 8A8B
Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 8A8B
Slipslådan 1D4D
Smarta handdukar 4C4E9C9E
Små och stora tal i biologi 1A
Snottror 3A
Spegelövningar 4C6C
Stam-bladdiagram 4A4D
Stenhårda tal 1A3A5A
Stickor kors och tvärs 1C2C
Stjärnräkning 3A
Stäng lådan! 3A
Subtraktion – olika antal decimaler 3A
Sum it up 1A
Summan på tärningar 4A4E6A6E
Sweet Sixteen 1A3A
Sänka skepp 5A5E
Sätta snurr på sannolikheterna 4D
Tal i luckor 2A4A
 Talserier 4B6A
Tangram i fyra färger 2A2C4A4C
Tangrampussel 2C2A
Tio frågor 8C
Tiokamrater på hög 3A
Tiotal och ental 1A
Tjugoett 4F
Tornblåsaren 3A
Tre bråk på rad 3A
Trådbilder 6A
Tusenfotingen 8A
Två konstiga klockor 4C
Tågresan 9F
Tänjbar tallinje 4A
Tänk till tusen 1A
Tärningsspelet 30 3A
Tätt på tallinjen 8A
Undersök ett mönster 4B5B
Undersök med tangram 2C6C
Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 8A8B
Uppslag: Area – omkrets 2C
Uppslag: Bestämma ett områdes area 4C9C
Uppslag: Bygg en fågelholk1C6C
Uppslag: Glyfer i tiden 1A1E2E7A7E
Uppslag: Hur högt är huset?3C5C
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar? 2A
Uppslag: Hyperkuber2C5C
Uppslag: Karnevalen i Lund 2A7A
Uppslag: Kärleksbrevet 2C
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor 1A1C2C4C6C
Uppslag: Matematik steg för steg 3C
Uppslag: Multiluffarschack 3A
Uppslag: Mönster med stickor4B5B
Uppslag: Olika figurer – samma area 2C4C5C
Uppslag: Problemlösningsmetoder 1F
Uppslag: Sommarlovscykling 1F
Uppslag: Svarta lådan 5C
Uppslag: Talpyramider 2A2B
Uppslag: Taluppfattning 2A
Uppslag: Tesselering 2C6C
Uppslag: Tänk, vik och se 4C
Uppslag: Undersökning med snöre och rep 2C5C
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper 1A2A
Uppslag: Vägspelet 1F
Ur en annan synvinkel 2C6C
Ut och räkna med stavar 3A5A
Ut och räkna med stavar – 2 3C
Utvecklade additioner 4A
 Vad kan kan hända? 4D
Vad muttrar du om? 9B9F5B
 Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Vasgrafer 5E
Vem har mest rätt? 4D9D
Vem åker inlines? 1F4F
Venn-diagram 1D1F5D5F
Vilken burk rymmer mest? 1C2F
Vilken stav är jag? 2A4A
Vinkelspelet 3C5C
 Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C
X-kuber 1A1C2C4C6C

Blå strävor

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan anpassas innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning och för alla elever som behöver möta matematik i många små steg. Eftersom texterna på elevsidorna är kortfattade kan de troligen fylla en funktion även för nyanlända elever.I förarbetet till Matematiklyftets båda moduler Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen för lärare i särskolans skolformer uppmärksammades många goda undervisningsidéer och material som inte kunde användas i modularbetet eftersom innehållet var tydligt riktat mot elevers lärande. Nu använder vi Strävorna i det fortsatta arbetet med att sprida dessa idéer.

För att minimera omfattningen av text på aktiviteternas lärarsidor, och undvika allt för många upprepningar, föll det sig naturligt att samla faktatexter om matematikinnehållet i ett häfte: Blå strävor – matematik i många små steg vilket finns som en nedladdningsbar pdf >>
Om du hellre vill köpa ett tryckt och häftat exemplar av Blå strävor – matematik i många små steg:
För prisuppgift och beställning »»»
Aktiviteter under framtagning
Just nu pågår arbete med att ta fram aktiviteter som handlar om grundläggande geometriska begrepp, inledningsvis ett antal aktiviteter som handlar om form. Form – logiska block finns utlagd i en första version. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på förbättringar!
Aktiviteter i bokstavsordning
Att väga och jämföra 3A3C
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C (Behövs elevsidor? Hur vill du i så fall att de ska se ut? Hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se)
Form – tangrampussel 2C6C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Krona och klave 3A
Pengagalen 3A
Talserier 4B6A
Vad kan kan hända? 4D
Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C
Lektionsaktiviteter för träningsskola och individuellt program
Här presenteras några aktiviteter som har iordningställts till NCM:s matematikverkstad.
Tärningsspel 1-2-3-2-1
Vilken kula är störst?

IKT-strävor

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?

Detta är frågor som diskuteras i Uppslaget IKT-strävor, Nämnaren 2016:4. Läs hela Uppslaget här >>

På denna sida samlar vi de aktiviteter i Strävorna som har en tydlig IKT-anknytning, men du hittar dem också som vanligt via Strävornamatrisen eller de sidor där samtliga aktiviteter listas.

Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter, 8A8B:

Skutträkning – aktivitet 1

Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2

Från punkter till en rät linje – aktivitet 3

Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4

Fyra olika fyrhörningar 8C 8E

Hamlet – To be or not to be 8D8E

Oändlighet och gränsvärde 8E8F

Robotprogrammering 8C8F

Samma area 8C8E

Tio frågor 8C

Länkar, filmer och annat kompletterande material som det hänvisas till i aktiviteterna

Länk till Geogebra: Fyra olika fyrhörningar >>

Hamlet >>

Instruktionsfilm till Hamlet i Excel >>

Länk till Geogebra: Samma area >>

Filmklipp: Samma area med Geogebra >>

Trianglar och fyrhörningar >>

Instruktionsfilm Geogebra

Hundreds Chart >>

Instruktionsfilm till Dynamisk hundraruta

Instruktionsfilm till Punktlista i Geogebra

Konstruera i Geogebra >>

Elevfilm om robotprogrammering via dator >>

Undervisning om och med robot med kommandoknappar >>

Läs mer på NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Matematikundervisning med IKT

Matematikundervisning och digitala verktyg (forts)

Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? Om vi börjar med den inledande frågan som gäller vad digitala verktyg kan tillföra matematikundervisning kan vi vända oss mot aktuell forskning och konstatera att den relativt entydigt pekar mot de möjligheter digitala verktyg medger då det gäller att laborera med matematik, att göra matematiska undersökningar och att stötta matematikdiskussioner som bidrar till elevers matematikkunnande.
Denna syn på de digitala verktygens möjligheter återfinns även i skolans styrdokument. Eftersom digitala applikationer kan vara dynamiska och ”bete” sig matematiskt korrekt möjliggör de att elever kan arbeta med frågeställningar som förutsätter ett undersökande arbetssätt på ett sätt som inte är möjligt utan stöd av digitala verktyg. Ett sådant exempel kan vara att undersöka likheter och skillnader mellan tal uttryckta i basen två eller basen tio. Ett annat exempel kan vara att låta eleverna undersöka och uttrycka likheter och skillnader mellan olika geometriska objekt med hjälp av så kallade dynamiska applikationer.
Vad innebär det för mig som lärare att använda digitala verktyg i matematikundervisningen?
Forskningen visar också att läraren spelar en avgörande roll då det gäller att iscensätta matematikundervisning med digitala verktyg. Du som lärare spelar alltså lika stor roll i elevernas matematiklärande då de använder olika slags teknik som annars, vilket visar att lärares kompetenser inte går att ersätta med digitala verktyg. Däremot kan tekniken bidra till att din matematikundervisning utvecklas. För att lyckas med detta kan det vara klokt att utveckla den egna förmågan att undervisa i matematik med digitala verktyg stegvis och att ta stöd i goda exempel.
Som lärare ställs man inför flera olika utmaningar då det gäller att introducera modern teknik i den egna matematikundervisningen. Dels behöver man skaffa sig digital kompetens som någorlunda omfattar det som den tänkta uppgiften kräver, men även kunnande om hur den egna skolans digitala verktyg fungerar i just ditt klassrum. Denna kompetens är både specifik och generell och kan troligen bara förvärvas genom att du använder dessa verktyg i din undervisning i ditt klassrum.
För att undervisa i matematik med digitala verktyg räcker det dock inte att ha, låt oss kalla det, allmän digital klassrumskompetens, utan det gäller även att kunna sätta verktygen i spel i elevernas matematiklärande. Det handlar om att föra samman

  • elevernas förutsättningar
  • lång- och kortsiktiga mål
  • en didaktisk analys av det tänkta matematikinnehållet
  • de möjligheter som de digitala verktyg du har tillgång till ger.

En grannlaga uppgift, kan det tyckas, som dessutom, enligt styrdokumenten, bör riktas mot elevers laborerande med och undersökande av matematik.
I NCM:s Strävor finns ett antal aktiviteter inom olika matematikområden som kan utgöra ett stöd i ditt och dina elevers arbete med digitala verktyg i matematikundervisningen.

Matematikundervisning med IKT

Välkommen till NCM:s webbsidor för matematikundervisning och IKT!

Det råder inget tvivel om att digitala verktyg numer är en naturlig del av vårt samhälle och att de gjort sitt intåg även inom skolan. Tillgången till digitala verktyg och till exempel internetuppkoppling varierar fortfarande kraftigt mellan olika skolor, men regeringen har aviserat att de kommuner som ännu ej satsat på detta kommer att bli tvungna att göra det. Det finns eller kommer således att finnas materiella förutsättningar för elevers matematiklärande med digitala verktyg.
Vad är det egentligen de digitala verktygen kan tillföra matematikundervisningen? [Läs vidare »»»]

Strävorna – aktiviteter ordnade efter resp ruta

= skrivbar pdf

1A
Gemensam problemlösning – tal
Grodhopp
Hundrarutan – Gissa mitt tal
Magisk triangel
Magiska kvadrater
På tal om musikal
Satsa rätt
Skillnad mer än ett!
Små och stora tal i biologi
Stenhårda tal
Sum it up
Sweet Sixteen
Tiotal och ental
Tänk till tusen
Uppslag: Bygg en fågelholk
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper
X-kuber

1B
Grodhopp
Hur många i varje ask?
1C
Area med stickor
Informationsbitar
Rektangel
Skuggor
Stickor kors och tvärs
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Vilken burk rymmer mest?
X-kuber
1D
Fönsterprojektet
Satsa rätt
Slipslådan
Venn-diagram
1E
Bokstavsserier
Skostorlek
Uppslag: Gör en kypteringssnurra
1F
Bondgården
Inte på rad
Korsningar
Uppslag: Problemlösningsmetoder
Uppslag: Sommarlovscykling
Uppslag: Vägspelet
Vem åker inlines?
Venn-diagram

2A
Begreppet pengar
Bilparkering
Bråkcirkel och tallinje
Bråkplank och tallinje
Bråkspelet lapp på lapp
Decimaltal på miniräknaren
Från talrad till tallinje
Färglägg decimaler
Hoppa längd och kasta flygplan
Hur mycket är ett milligram?
Jämna och udda tal
Mellantal
Positionssystemet och enheter
Potenser och logaritmer – på en tallinje
Primtal (fd Dela upp tal)
Tal i luckor
Tangram i fyra färger
Tangrampussel
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar?
Uppslag: Karnevalen i Lund
Uppslag: Talpyramider
Uppslag: Taluppfattning
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper
Vad är pengarna värda?
Vilken stav är jag?
Väga paket och jämföra priser
2B
Jämna och udda tal
Uppslag: Talpyramider
2C
Area med stickor
Det är insidan som räknas
En halv boll
Form – logiska block
Form – plocklåda
Form – tangrampussel
Färgfläckar
Informationsbitar
Måla kuber
Månghörningen växer
Positionssystemet och enheter
Rita och bygg med kuber
Rätvinkliga trianglar på geobrädet
Stickor kors och tvärs
Tangram i fyra färger
Tangrampussel
Undersök med tangram
Uppslag: Area – omkrets
Uppslag: Hyperkuber
Uppslag: Kärleksbrevet
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Tesselering
Uppslag: Undersökning med snöre och rep
Ur en annan synvinkel
Väga paket och jämföra priser
X-kuber
2D
Flaskracet
Fnurra på tråden
Gissa kortets andra sida
Hemligheten i flaskan
Sannolika paket
2E
Funktionerande kommunikation
Memory med funktioner
Månghörningen växer
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
2F
Gemensam problemlösning – tal
Vilken burk rymmer mest?

3A
Addera decimaltal på tom tallinje
Addera tvåsiffriga tal
Aktiviteter med kortlek
Akvariet
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken
Att väga och jämföra
Begreppet pengar
Bilparkering
Bråk med algebra
Cirkelresonemang
Ettan
Gör en hel!
Hur kan tal delas upp?
I vilken ordning?
Jeopardy med 100-ruta
Krona och klave
Linjaler – ett räknehjälpmedel
Pengagalen
Positionstärningar
Regnbågsspelet
Skillnad mer än ett
Snottror
Stenhårda tal
Stjärnräkning
Stäng lådan!
Subtraktion – olika antal decimaler
Sweet sixteen
Tiokamrater på hög
Tornblåsaren
Tre bråk på rad
Tärningsspelet 30
Uppslag: Multiluffarschack
Ut och räkna med stavar
Väga paket och jämföra priser
3B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken
Bråk med algebra
I vilken ordning?
3C
Att väga och jämföra
Geometriska julkort
Geometriskt bokmärke
Golvlisten
Julgran av vikta kvadrater
Julgransoktaeder
Pyramidliknande paket
Skoavtryck
Tärningsspelet 30
Uppslag: Hur högt är huset?
Uppslag: Matematik steg för steg
Ut och räkna med stavar – 2
Vinkelspelet
Väga paket och jämföra priser
3D
Ettan
Myran på hönsnätet
3E
3F
Rektangel
Tärningsspelet 30

4A
100-rutan
Från noll till ett
Hundrarutan – Gissa mitt tal
Hur hör multiplikationerna ihop?
Innehållsdivision: Hur mycket ryms?
Jämförelse av bråk
Stam-bladdiagram
Summan på tärningar
Tal i luckor
Tangram i fyra färger
Tänjbar tallinje
Utvecklade additioner
Vilken stav är jag?
4B
Agenternas hemliga tal
Algebraisk triangel
Ekvationsleken
Fiskebodar
Positionstärningar
Talserier
Undersök ett mönster
Uppslag: Mönster med stickor
4C
Area med stickor
Bondgården
Färgfläckar
Först se men inte röra
Höjdmätare
Jämföra längd
Längdlådor
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken
Smarta handdukar
Spegelövningar
Tangram i fyra färger
Två konstiga klockor
Uppslag: Bestämma ett områdes area
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Tänk, vik och se
X-kuber
4D
Flaskracet
Fnurra på tråden
Fönsterprojektet
Gissa kortets andra sida
Hemligheten i flaskan
Knyta snören
Mot stjärnorna
Sannolika paket
Slipslådan
Stam-bladdiagram
Sätta snurr på sannolikheterna
Vad kan kan hända?
4E
Berg-och-dalbanan
Bungeedockan
4F
Gemensam problemlösning – tal
Korsningar
Nallarna
Smarta handdukar
Snottror
Summan på tärningar
Tjugoett
Uppslaget: För ovanlighetens skull
Vem åker inlines?

5A
Cirkelresonemang
Från noll till ett
Kedjan
Positionssystemet och enheter
Stenhårda tal
Sänka skepp
Ut och räkna med stavar

5B
Agenternas hemliga tal
Ekvationsleken
Faktorisering
Fiskebodar
Undersök ett mönster
Vad muttrar du om?
Uppslag: Mönster med stickor
5C
Först se men inte röra
Geometri i abstrakt konst
Geometri med geobräde
Informationsbitar
Månghörningen växer
Positionssystemet och enheter
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken
Skoavtryck
Uppslag: Hur högt är huset?
Uppslag: Hyperkuber
Uppslag: Olika figurer – samma area
Uppslag: Svarta lådan
Uppslag: Undersökning med snöre och rep
Var är den?
Vinkelspelet
5D
Uppslag: Glyfer i tiden
Venn-diagram
5E
Biografer
Bungeedockan
Funktionerande kommunikation
Memory med funktioner
Månghörningen växer
Sänka skepp
Skostorlek
Vasgrafer
5F
Venn-diagram

6A
Summan på tärningar
Talserier
Trådbilder
6B
6C
Area med stickor
Form – logiska block
Form – plocklåda
Form – tangrampussel
Hur mycket är ett milligram?
Julgran av kvadrater
Julgransoktaeder
Måla kuber
Spegelövningar
Undersök med tangram
Uppslag: Bygg en fågelholk
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
Uppslag: Tesselering
Ur en annan synvinkel
X-kuber
6D
En okänd graf
6E
Summan på tärningar
6F
Inte på rad

7A
Erathostenes såll
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
Uppslag: Karnevalen i Lund
7B
Potenser och logaritmer – på en tallinje
7C
7D
7E
Uppslag: Gör en krypteringssnurra
7F
Erathostenes såll

8A
Decimaltal på miniräknaren
Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter:
Skutträkning – aktivitet 1
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2
Från punkter till en rät linje – aktivitet 3
Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4
Hemliga tal
Tusenfotingen
Tätt på tallinjen
8B
Från skutträkning till räta linjens ekvation, fyra aktiviteter:
Skutträkning – aktivitet 1
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – aktivitet 2
Från punkter till en rät linje – aktivitet 3
Undersök räta linjens ekvation – aktivitet 4
Hemliga tal
8C
Fyra olika fyrhörningar
Robotprogrammering
Samma area
Tio frågor
8D
Hamlet – To be or not to be
Sätt snurr på sannolikheterna
8E
Fyra olika fyrhörningar
Hamlet – To be or not to be
Oändlighet och gränsvärde
Samma area

8F
Oändlighet och gränsvärde
Robotprogrammering
9A
9B
Vad muttrar du om?
9C
En halv boll
Höjdmätare
Smarta handdukar
Uppslag: Att bestämma ett områdes area
9D
Evolution – från fisk till människa
Hur ofta väljer vi lika?
Lådagram
Räkna abborrar
Vem har mest rätt?
9E
Biografer
Bungeedockan
En okänd graf
Smarta handdukar
9F
Nallarna
Tågresan
Vad muttrar du om?

Gymnasiektiviteter ordnade alfabetiskt

100-rutan 4A200-rutan 5A
Akvariet 3A
Algebraisk triangel 4B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken 3A3B
Area med stickor 1C2C4C
Biografer 9E 5E(Gy)
Bokstavsserier 4E
Bondgården 1F4C
Bråkspelet lapp på lapp 2A
Bungeedockan 9E4E5E
Decimaltal på miniräknaren 2A8A
Dela kvadrat med tre … 1A1C
Dela upp tal 2A
Den tänjbara tallinjen 2A4A
Det är insidan som räknas! 2C
Enkla aktiviteter med kortlek 3A
Ettan 3A
Evolution – från fisk till människa 9D
Faktorisering 5B (Gy)
Fiskebodar 4B5B
Fnurra på tråden 2D4D
Funktionerande kommunikation 2E5E
Färgfläckar 9C
Fönsterprojektet 1B 4B
Geometri i abstrakt konst 5C
Geometriska julkort 3C
Geometriskt bokmärke 1C2C3C
Gissa kortets andra sida 2D4D
Golvlisten 3C
Grodhopp 1A
Hemliga tal 8A8B
Hoppa längd och kasta flygplan3C2A
Hur kan tal delas upp? 3A
Informationsbitar 1C2C5C
Inte på rad 1F6F7F
Jeopardy med 100-ruta3A
Julgran av vikta kvadrater 3C 6C
Julgransoktaeder 3C 6C
Jämföra längd 4C
Jämförelse av bråk 4A
Kasta jordglob 2D
Knyta snören 4D (Gy)
Korsningar 1F4F
Lektion med bråk 5A
Längdlådor 4C
Magisk triangel 1A
Magiska kvadrater 1A
Memory med funktioner 2E5E (Gy)
Mesopotamisk bokföring 5A7A
Mot stjärnorna 4D
Mutterpåsarna 5E 9E9F(Gy)
Myran på hönsnätet 3D
Måla kuber 2C6C
Nallarna 4F9F
Omkrets – area 2C
Pengagalen 3A
Positionssystemet och enheter 2A2C
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken 4C5C (Gy)
På tal om musikal 1A
Regnbågsspelet 3A
Rektangel 1C3F
Rätvinkliga trianglar på geobrädet 2C
Skillnad mer än ett! 1A
Skoavtryck 3C5C
Skostorlek 5E1E (Gy)
Slipslådan 1D4D
Små och stora tal i biologi 1A
Snottror 3A
Stickor kors och tvärs 1C2C
Stjärnräkning 3A
Sum it up 1A
Sweet Sixteen 1A
Sänka skepp 5A5E (Gy)
Sätta snurr på sannolikheterna 4D (Gy)
Talserier 4B6A
Tiokamrater på hög 3A
Tiotal och ental 1A
Tjugoett 4F
Tornblåsaren 3A
Trådbilder 6A
Tågresan 9F
Tänk till tusen 1A
Tärningsspelet 30 3A
Tätt på tallinjen 8A
Undersök med tangram 6C
Uppslag: Area – omkrets 2C
Uppslag: Bestämma ett områdes area 4C9C
Uppslag: Bygg en fågelholk1C6C
Uppslag: Den tänjbara tallinjen 2A
Uppslag: Glyfer i tiden 1A1E2E7A7E
Uppslag: Hur högt är huset?3C5C
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar? 2A
Uppslag: Hyperkuber2C5C
Uppslag: Karnevalen i Lund 2A7A
Uppslag: Kärleksbrevet 2C
Uppslag: Matematik steg för steg 3C
Uppslag: Multiluffarschack3A
Uppslag: Mönster med stickor 4B5B
Uppslag: Olika figurer – samma area 2C4C5C
Uppslag: Papperslådor 1A1C2C4C6C
Uppslag: Problemlösningsmetoder 1F
Uppslag: Sommarlovscykling 1F
Uppslag: Svarta lådan 5C
Uppslag: Talpyramider 2A2B
Uppslag: Taluppfattning 2A
Uppslag: Tesselering 2C6C
Uppslag: Tänk, vik och se 4C
Uppslag: Undersökning med snöre och rep 2C5C
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper 1A2A
Uppslag: Vägspelet 1F
Ut och räkna med stavar 3A
Ut och räkna med stavar – 2 3C
Vem har mest rätt? 4D 9D
Venn-diagram 1D1F5D5F
Vilken burk rymmer mest? 1C2F
Vinkelspelet 3C5C
X-kuber 1A 1C 2C4C6C

Strävorna

Aktiviteter ordnade alfabetiskt
= skrivbar pdf
Addera decimaltal på tom tallinje 3A
Addera tvåsiffriga tal 3A
Agenternas hemliga tal 4B5B
Aktiviteter med kortlek 3A
Akvariet 3A
Algebraisk triangel 4B
Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken 3A3B
Area med stickor 1C2C4C6C
Att väga och jämföra 3A3C
Begreppet pengar 2A3A
Berg-och-dalbanan 4E
Bilparkering 2A3A
Biografer 9E5E
Bokstavsserier 4E
Bondgården 1F4C
Bråk med algebra 3A3B
Bråkspelet lapp på lapp 2A
Bungeedockan 9E4E5E
Cirkelresonemang 3A5A
Decimaltal på miniräknaren 2A8A
Det är insidan som räknas! 2C
Ekvationsleken 4B5B
En halv boll 2C9C
En okänd graf 6D9E
Erathostenes såll 7A7F
Ettan 3A3D
Evolution – från fisk till människa 9D
Faktorisering 5B
Flaskracet 2D4D
Fiskebodar 4B5B
Fnurra på tråden 2D4D
Form – logiska block 2C6C
Form – plocklåda 2C6C
Form – tangrampussel 2C6C
Från noll till ett 4A5A
Från punkter till en rät linje – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 3 8A8B
Från talrad till tallinje 2A
Funktionerande kommunikation 2E5E
Fyra olika fyrhörningar 8C8E
Färgfläckar 2C4C
Färglägg decimaler 2A
Fönsterprojektet 1D4D
Först se men inte röra 4C5C
Gemensam problemlösning – tal 1A2F4F
Geometri i abstrakt konst 5C
Geometri med geobräde 5C
Geometriska julkort 3C
Geometriskt bokmärke 3C
Gissa kortets andra sida 2D4D
Golvlisten 3C
Grodhopp 1A1B
Gör en hel! 3A
Hamlet – To be or not to be 8D8E
Hemliga tal 8A8B
Hemligheten i flaskan 2D4D
Hoppa längd och kasta flygplan3C2A
Hundrarutan – Gissa mitt tal 1A4A
Hur hör multiplikationerna ihop? 4A
Hur kan tal delas upp? 3A
Hur mycket är ett milligram? 2A6C
Hur många i varje ask? 1B
Höjdmätare 4C9C
Informationsbitar 1C2C5C
Innehållsdivision: Hur mycket ryms? 4A
Inte på rad 1F6F
I vilken ordning? 3A3B
Jeopardy med 100-ruta3A
Julgran av vikta kvadrater 3C6C
Julgransoktaeder 3C6C
Jämföra längd 4C
Jämförelse av bråk 4A
Jämna och udda tal 2A2B
Kasta jordglob 2D
Kedjan 5A
Knyta snören 4D
Korsningar 1F4F
Krona och klave 3A
Linjaler – ett räknehjälpmedel 3A
Lådagram 9D
Längdlådor 4C
Magisk triangel 1A
Magiska kvadrater 1A
Mellantal 2A
Memory med funktioner 2E5E
Mot stjärnorna 4D
Myran på hönsnätet 3D
Måla kuber 2C6C
Månghörningen växer 2C5C2E5E
Nallarna 4F9F
Oändlighet och gränsvärde 8E8F
Pengagalen 3A
Positionssystemet och enheter 5A5C
Positionstärningar 3A4B
Potenser och logaritmer – på en tallinje 2A7B
Primtal (fd Dela upp tal) 2A
Pussel med Pythagoras – en komplettering till Uppslagsboken 4C5C
Pyramidliknande paket 3C
På tal om musikal 1A
Regnbågsspelet 3A
Rektangel 1C3F
Rita och bygg med kuber 2C
Robotprogrammering 8C8F
Räkna abborrar 9D
Rätvinkliga trianglar på geobrädet 2C
Samma area 8C8E
Sannolika paket 2D4D
Satsa rätt 1A1D
Skillnad mer än ett! 1A3A
Skoavtryck 3C5C
Skostorlek 5E1E
Skuggor 1C
Skutt i tabell- och punktform samt koordinater – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 2 8A8B
Skutträkning – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 1 8A8B
Slipslådan 1D4D
Smarta handdukar 4C4E9C9E
Små och stora tal i biologi 1A
Snottror 3A
Spegelövningar 4C6C
Stam-bladdiagram 4A4D
Stenhårda tal 1A3A5A
Stickor kors och tvärs 1C2C
Stjärnräkning 3A
Stäng lådan! 3A
Subtraktion – olika antal decimaler 3A
Sum it up 1A
Summan på tärningar 4A4E6A6E
Sweet Sixteen 1A3A
Sänka skepp 5A5E
Sätta snurr på sannolikheterna 4D
Tal i luckor 2A4A
Talserier 4B6A
Tangram i fyra färger 2A2C4A4C
Tangrampussel 2C2A
Tio frågor 8C
Tiokamrater på hög 3A
Tiotal och ental 1A
Tjugoett 4F
Tornblåsaren 3A
Tre bråk på rad 3A
Trådbilder 6A
Tusenfotingen 8A
Två konstiga klockor 4C
Tågresan 9F
Tänjbar tallinje 4A
Tänk till tusen 1A
Tärningsspelet 30 3A
Tätt på tallinjen 8A
Undersök ett mönster 4B5B
Undersök med tangram 2C6C
Undersök räta linjens ekvation – Från skutträkning till räta linjens ekvation, aktivitet 4 8A8B
Uppslag: Area – omkrets 2C
Uppslag: Bestämma ett områdes area 4C9C
Uppslag: Bygg en fågelholk1C6C
Uppslag: Glyfer i tiden 1A1E2E7A7E
Uppslag: Hur högt är huset?3C5C
Uppslag: Hur mycket är 100 knappar? 2A
Uppslag: Hyperkuber2C5C
Uppslag: Karnevalen i Lund 2A7A
Uppslag: Kärleksbrevet 2C
Uppslag: Matematik invikt i papperslådor 1A1C2C4C6C
Uppslag: Matematik steg för steg 3C
Uppslag: Multiluffarschack 3A
Uppslag: Mönster med stickor4B5B
Uppslag: Olika figurer – samma area 2C4C5C
Uppslag: Problemlösningsmetoder 1F
Uppslag: Sommarlovscykling 1F
Uppslag: Svarta lådan 5C
Uppslag: Talpyramider 2A2B
Uppslag: Taluppfattning 2A
Uppslag: Tesselering 2C6C
Uppslag: Tänk, vik och se 4C
Uppslag: Undersökning med snöre och rep 2C5C
Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper 1A2A
Uppslag: Vägspelet 1F
Ur en annan synvinkel 2C6C
Ut och räkna med stavar 3A5A
Ut och räkna med stavar – 2 3C
Utvecklade additioner 4A
Vad kan kan hända? 4D
Vad muttrar du om? 9B9F5B
Vad är pengarna värda? 2A
Var är den? 5C
Vasgrafer 5E
Vem har mest rätt? 4D9D
Vem åker inlines? 1F4F
Venn-diagram 1D1F5D5F
Vilken burk rymmer mest? 1C2F
Vilken stav är jag? 2A4A
Vinkelspelet 3C5C
Väga paket och jämföra priser 2A2C3A3C
X-kuber 1A1C2C4C6C

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!