OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

USA: Smågruppsundervisning effektiv

Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år.

»»» Läs vidare [NYTimes]


Från tidigare Aktuellt

»»» Lovande intensivundervisning [2011-08-12]

Matematik och strålskydd

Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla.

»»» Läs vidare [phys.org]

USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core

The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl.

Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan en tid varit kritisk till initiativet. Ravitch tal på en konferens arrangerad av Modern Language Association, återges här av Washington Post.

»»» Everything you need to know about Common Core [Washington Post]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om Common Core Standards

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!