Ovetenskapliga idéer om hjärnrörelse sprids i skolor

Flera skolor i Sverige avbryter lektioner för att under några minuter låta eleverna göra så kallade långsamma smarta hjärnrörelser, ibland i tron att det kan förbättra inlärningen av matematik och läsförståelse. Idéerna är hämtade från kommunikologi – en pseudovetenskap som sågas av modern hjärnforskning.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]