Prisad forskare ersätter djurförsök med matematik

När försöksdjuren byttes ut mot matematiska modeller blev läkemedelsforskningen både billigare och effektivare. Forskaren Gunnar Cedersund och hans team har hittat ett djurvänligt sätt att behandla patienter med diabetes.
Gränserna för vad som är möjligt flyttas hela tiden.

»»» Läs vidare [ETC]