”Bättre kunskaper med externa bedömare”

Att testa elevernas kunskaper med externa bedömare kan höja både skolresultaten och lärarnas status. Det skriver läraren och statsvetaren Birgit Carlsson i debatten om betygssystemet.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]