Japansk matte får barn att tänka

I Japan är det viktigare att barn lär sig tänka matematiskt, än att de lär sig att lösa ett tal på “rätt” sätt. En forskare i Gävle utvärderar skillnaderna.

»»» Läs vidare [Forskning.se]