Adventskalender 2022

Klarar du av alla våra adventsutmaningar?

Vi släpper en ny matte-kluring varje dag från 1 december fram till Julafton.

 

Varmt välkommen att skriva dina gissningar som en kommentar nedan. Jag försöker publicera facit här med cirka tre dagars fördröjning. Lycka till!

3 november: Ola Helenius

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

3 november
16:00 – 17.30

Ola Helenius

Forskning om barns förmåga att resonera proportionellt presenterar ett dilemma. Å ena sidan finns en tråd som pekar på att proportionella resonemang är svårt och att barn först är mogna att utföra dem framåt tolvårsåldern. Å andra sidan finns en tråd som pekar på att barn redan före skolåldern intuitivt förstår proportioner. Min förklaring till detta dilemma är att det är den typiska multiplikationsundervisningen som skapar svårigheterna genom att introducera multiplikation som upprepad addition istället för att ta barns intuitiva uppfattningar om multiplikativa fenomen som utgångspunkt.

Jag kommer att beskriva principerna för ett alternativt sätt att  lägga upp multiplikationsundervisningen från grunden. I det undervisningsupplägg jag föreslår tas  dessutom ett helhetsgrepp på hela det multiplikativa fältet, vilket också inkluderar division, bråk, förhållanden,  skala, procent och, ja, allt som har med multiplikation att göra.

Anmälan

Tack alla som anmält sig, vi räknar med runt 150 deltagare och väljer då zoom-möte i stället för webinar.

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella möten eller webinar vid många deltagare).

Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.

Film

26 januari : Rimma Nyman

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

26 januari
16:00 – 17.30

Matematikångest – forskning och praxis

Vad är matematikångest? Hur kan du som lärare hantera det i din matematikundervisning? Under seminariet presenterar Rimma Nyman aktuella forskningsresultat om matematikångest, med fokus på elever i grundskolan. En tillbakablick till när begreppet myntades och exempel från färsk forskning används för att belysa hur matematikångest tar sig uttryck i undervisningsmiljöer. Hur lärare kan känna igen, hantera och motverka matematikångest tidigt diskuteras.

 

 

Anmälan

till Matematikångest – forskning och praxis

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella möten eller webinar vid många deltagare).

Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.

Månadens problem, oktober 2022

Till er som skickar in bidrag: finns det några andra verktyg än mail ni hellre skulle använda för att visa era lösningar? Vi skulle vilja göra det så smidigt som möjligt för lärare och elever att dela sina svar och tar gärna emot tips.

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf: Alla_problem_okt_22

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av november 2022!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem oktober 2022.)

eller till:

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

NOMAD Volume 27, No 3

Volume 27, No 3, September 2022

Editorial

Kim André Stavenæs Refvik and Annette Hessen Bjerke
Computational thinking as a tool in primary and secondary mathematical problem solving: a literature review
[Full text. Subscribers only]

Astrid Hågensen Kleven
Methods and key findings in research on conversations in early years mathematics: a review of the literature
[Full text. Subscribers only]

Jonas Jäder
Creative and conceptual challenges in mathematical problem solving
[Full text. Subscribers only]


Innehåll: Johan Häggström

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Foto från https://www.kau.se/nyheter/arofyllt-stipendium-till-tidigare-karlstadstudent

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

I år är vi glada att meddela två vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet varav en är:

 

Nina Spångberg

Lärares frågor i matematikundervisningen – Om möjligheter till utforskande samtal

Examensarbetet är en högst relevant observationsstudie av kommunikation i klassrummet och interaktion mellan lärare och elev. Det tar fasta på kommunikationens och de matematiska resonemangens betydelse för elevers matematiklärande som ju betonas i aktuell forskning och lärarutbildning. Examensarbetet är välskrivet, med tydligt redovisad analys och viktiga resultat. Det visar bland annat på elevernas möjligheter att kommunicera och resonera matematiskt med utgångspunkt i lärares frågor.

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Bild från https://ju.se/om-oss/kontakt-och-press/press/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-04-ju-student-prisad-for-basta-examensarbete-inom-matematikdidaktik.html

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

I år är vi glada att meddela två vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet varav en är:

 

Emilia Lennartsson

Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna

Examensarbetet  använder sig av en innovativ och ovanlig metod för studier av elevers matematiklärande. Genom att undersöka hur blicken fästs bidrar studien med kunskap om hur eleverna hanterar prioriteringsregler vid uträkningar. Även om tekniken bjuder på utmaningar har bidraget intressanta didaktiska implikationer för matematiklärare och väcker nya matematikdidaktiska frågor.

Inspelat seminarie: Ulla Öberg – Det är på frågan det hänger!

Ulla Öberg är den passionerade pensionerade läraren som efter drygt 50 härliga år i katedern bestämde sig för att dela med sig, på sin blogg och på facebook, av de erfarenheter hon har av engagerade elever, nyfikna studenter, lärare i fort- och speciallärarutbildning och sina fantastiska kolleger, inte minst de australiensiska kollegerna vid Australien Catholic University i Melbourne, som också engagerats av NCM.

Rektor vid ACU, Peter Sullivan, höll på att skriva en bok om Good Questions vid tiden för Ullas lärarutbyte med Marj Horne. Ulla, som redan tidigare varit intresserad av hur frågor ställs till elever fick vid kontakten med Sullivan ännu en sträng på sin lyra. Året var 1995 och Sverige var inte moget att ta till sig konsten att ställa bra frågor. Läromedelsförlagen visste precis hur frågor skulle ställas och hur spalter skulle ge läroböckerna en lätträttad struktur. Men det var då det!

Hör Ulla prata om frågor som får alla elever, oavsett nivå, att se fram emot nästa matematiklektion.

20 oktober: Olof Dahl

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

20 oktober
16:00 – 17.30

Olof Dahl

Olof Dahl: Spacing och interleaving – om det skall nötas skall det göras smart

Spacing och interleaving, att öva utspritt över tid och att blanda uppgiftstyper, är två metoder som i experiment visat sig förbättra elevprestationerna väsentligt. Trots detta utnyttjas metoderna endast sparsamt i matematikläromedel. Jag kommer att sammanfatta forskningen inom detta område, och diskutera mina erfarenheter av olika försök med att införa mer spacing och interleaving i undervisningen. Det är ingen mirakelmedicin som kommer lösa alla problem i matematikundervisningen, och som alltid finns det saker att tänka på. Därför kommer jag också att ta upp svagheter, problem med införande och vad som inte är undersökt.

Föreläsningen vänder sig till lärare i alla stadier.

Olof Dahl är lärare i vid Franklins gymnasium i Mölndal. Han är doktor i oceanografi och har bland annat tidvis drivit Facebookgruppen Matematikdidaktisk läsning för gymnasiet, och är särskilt intresserad av forskning i gränslandet mellan didaktik och psykologi. Olof är också en av moderatorerna i Facebookgruppen Matematikundervisning.

Anmälan

Tack alla som anmält sig, vi räknar med runt 100 deltagare och väljer då zoom-möte i stället för webinar.

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en påminnelse till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella möten eller webinar vid många deltagare).

Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.

Film

Powerpoint

Powerpoint från presentationen

22 september: Ulla Öberg

Varmt välkomna på vårt zoom-webinar på adressen gu-se.zoom.us/j/62833541255


Ulla Öberg är den passionerade pensionerade läraren som efter drygt 50 härliga år i katedern bestämde sig för att dela med sig, på sin blogg och på facebook, av de erfarenheter hon har av engagerade elever, nyfikna studenter, lärare i fort- och speciallärarutbildning och sina fantastiska kolleger, inte minst de australiensiska kollegerna vid Australien Catholic University i Melbourne, som också engagerats av NCM.

Rektor vid ACU, Peter Sullivan, höll på att skriva en bok om Good Questions vid tiden för Ullas lärarutbyte med Marj Horne. Ulla, som redan tidigare varit intresserad av hur frågor ställs till elever fick vid kontakten med Sullivan ännu en sträng på sin lyra. Året var 1995 och Sverige var inte moget att ta till sig konsten att ställa bra frågor. Läromedelsförlagen visste precis hur frågor skulle ställas och hur spalter skulle ge läroböckerna en lätträttad strukur. Men det var då det!

Hör Ulla prata om frågor som får alla elever, oavsett nivå, att se fram emot nästa matematiklektion.

Tid: 22 september 16:00-17.30

Anmälan dig till seminariet på formular.ncm.gu.se/seminarieserie. Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte.
Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.

Film

NCM:s och Nämnarens webbplats