Matematik i grupp ska höja resultaten

Mer tid att diskutera matematik med sina kollegor och läromedel som ger lärarna stöd att prata matematik med eleverna i klassrummet. Det är två åtgärder som kan lyfta svensk matematikundervisning. Det visar en kartläggning från Vetenskapsrådet.

“Det är mycket tydligt att man har bättre stöd i Finland än vad som finns i Sverige. Läromedlen i Sverige är för lite inriktade på att stötta lärare i att planera, agera och reflektera i sin undervisning”, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola.

»»» Läs vidare [SVT]