“Gör undervisningen meningsfull för eleverna”

Ta in elevernas egen verklighet i undervisningen för att skapa engagemang och intresse. Det var högstadieläraren Ola Palms budskap vid det panelsamtal som inledde lördagens Ma/No-Biennette vid Stockholms Universitet.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]