Stipendier

Mikael Passares stipendium och Göran Emanuelsson-stipendiet administreras respektive delas ut av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.

Mikael Passares stipendium
Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas.

Läs vidare …

Göran Emanuelsson-stipendiet
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Läs vidare …

Kängurutävlingens resultat 2018

Nu finns de ca 150 bästa resultaten i årets kängurutävling tillgängliga.
I år deltog ca 100 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen.

Vi gratulerar de 41 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna!
Vi vill också passa på att tacka alla elever och lärare för fina insatser i årets Kängurutävling!

Välkomna tillbaks nästa år!
Kängurukommittén

Årets resultat

Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas


Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här.

Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är så blir det oftast en prisutdelning. Det är inte alltid den elev med bäst resultat och betyg på vanliga prov som vinner.

Före tävlingen
Öva på gamla känguruproblem enskilt eller i grupp.
Sätt upp affischer på skolan i god tid innan.
Informera i veckobrev.
Återanvänd problem under året.

Tävlingsdagen
Tävlingen genomförs samtidigt i alla klasser, samma dag, olika dagar, alla i aulan eller matsalen eller i sina vanliga klassrum.
Tävlingen genomförs under en matematikvecka.
Matematikdag med matematikaktiviteter hela dagen.
Känguruaktiviteter hela dagen: höra på kängurufakta, gå en kängurutipspromenad, hoppa känguruhopp och räkna hoppen och göra en stor gemensam kängurutavla där alla barnen är delaktiga i målandet.
Börja med att bjuda på frukost.
Bjud på frukt.
Fira med glass.

Efter tävlingen
Arbetar med materialet ”arbeta vidare”.
Elever sitter i grupper och den som kommer fram med en fungerande lösning redovisar för de andra.
Utställning i matsalen om problemen, resultat med de bästa klasserna och de tre bästa i varje klass.
Berättar om tävlingen på avslutningen och tar fram de elever som lyckats bäst.
Prisutdelning på en långlunch med musik, matematiklåtar förstås!
Prisutdelning på innegården med trumpetfanfar. Bästa eleverna i varje årskurs får pris.
Ett pris lottas ut bland alla deltagare så att inte endast de med bäst resultat får pris.
Skriv i veckobrevet om tävlingen och de elever med bästa resultat.
Bästa resultaten kommer upp på en lista på en anslagstavla/intern-tv.
Ring lokaltidningen som skriver reportage.
Skriv om tävlingen och resultaten på skolans/kommunens hemsida.
Bästa eleven blir intervjuad i skoltidningen.
Prisutdelning i samband med någon aktivitet på skolan; melodifestival, vårfest med barn och föräldrar, disco, påskfirande, valborg . Vanligast är skolavslutning.
Skicka hem uppgiftena till föräldrarna (utan facit) och diskutera hur eleven tänkt. Uppskattat!
Utmana eleverna att få fler rätt än rektorn!
Samla in resultaten för hela kommunen och kommunchefen korar de bästa eleverna.

Priser
Vilka som får pris varierar från att hela klassen äter tårta, de tre bästa i klassen, bästa tjej och killa i klassen till bästa elever på skolan eller kommunen.
Variationen på priser är stor. Biobiljetter, böcker (boken ”Fängslande matematik” delas ut av flera skolor), sudokubok, stipendier, miniräknare, grafräknare, skrivmaterial, USB-minne, fickspel, chokladpengar i guld, silver och brons, godis, påskägg, nyckelring, yatzy, rosor, tankenötter och kluringar i trä, presentkort till en bokhandel, elevcafe´ eller konditori.
En rolig idé vi läste om var att de två bästa fick gå ut och äta lunch och välja vad de ville äta. En annan är att träsjlöjdsläraren tillverkat kängurur i trä och delat ut som pris. Någon lärare har även hittat och beställt nyckelringar med kängurur på.
En annan lärare tillverkar presentkort som är proportionella mot hur många poäng eleven får.

Diplom (finns för utskrift på Kängurusidan)
Alla elever får minidiplom som klistras på deras räknehäfte/planeringsbok.
De elever som tydligt har bäst resultat får ett större laminerat diplom .
Bästa elev får ett diplom i varje klass.

Innehåll: UD

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra glans åt den.

För närvarande finns klasserna Milou, för F – åk 2, Ecolier, för åk 3 – 4, Benjamin för åk 5 – 7, Cadet för åk 8 – 9 och kurs 1, Junior för kurs 2 – 3 och Student för kurs 4 – 5.

Tävlingen består av 18-24 problem, indelade i tre grupper 3, 4 och 5-poängsproblem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna behöver alltså inte prestera lösningar, vilket brukar uppskattas av många.

Eleverna arbetar enskilt. Miniräknare får inte användas. Problemen är inte av räknekaraktär utan handlar mer om matematiska idéer och begrepp.

Tävlingen ska genomföras vid ett tillfälle. Tävlingstiden är 60 min för alla. För Milou finns ingen fast tidsgräns, det enda kravet är att tävlingen genomförs vid ett tillfälle. Det är för lite tid för att eleverna ska hinna lösa alla problem på vanligt sätt, så träna gärna i förväg på hur de kan använda givna svarsalternativ.

Vem får vara med?
Kängurun vänder sig till alla! Alla i klassen måste visserligen inte vara med, men vi rekommenderar det starkt, av flera skäl. Dels är det viktigt för att alla ska kunna känna sig delaktiga när klassen sen arbetar vidare med problemen, vilket är en huvudpoäng med Kängurun. Dels för att om eleverna får välja finns risken att sådana som skulle kunna klara en hel del problem ändå avstår (oftare flickor och elever som tror att de är ”dåliga i matte”).
Sen behöver ni inte göra någon stor sak av hur många poäng var och en får – om det inte är positiva överraskningar. Varje år får vi engagerade berättelser om elever som lyckats långt över förväntan och elever som vanligtvis tycker intensivt illa om matematik, men konstaterar att ”Kängurmatte var ju kul”.

Men det är viktigt att tala om att det inte är ett prov, att eleverna troligen inte hinner allt och att en del problem är ganska svåra.

Vad kostar det att vara med?
Det kostar ingenting att vara med. Vi skickar ut allt material som pdf-dokument, på måndagen före tävlingsdagen. Det är viktigt att den som anmäler uppger en fungerande e-postadress, helst en skoladress eller motsvarande. Hotmail och liknande fungerar inte så bra vet vi av erfarenhet.

Vad händer efter tävlingen?
Så snart dina elever genomfört tävlingen anmäler du hur många som deltagit. Då får du tillgång till facit. När du rättat redovisar du resultatet på en speciell sida på nätet. Därefter får du tillgång till förslag på hur ni kan arbeta vidare med problemen. För det är minst lika viktigt att ni sedan diskuterar lösningar och undersöker problemen ordentligt. I det arbetet finns inga begränsningar, då rekommenderar vi både samarbete, diskussioner och gott om tid.

Kontakt
kanguru@ncm.gu.se

Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder, nu deltar elever i över 60 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. Kängurun – Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs numer av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Problemurvalet är inte gjort så att det finns någon koppling till kravnivåer eller så att Kängurun ska spegla vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

För närvarande finns klasserna:
Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

Kängurun i Wikipedia …

Innehåll: KW

Kängurun

Senaste nytt

• Anmälan till Kängurutävlingen öppnades 9 januari.
 
Nu kan du skriva ut och anslå
postern för Kängurun 2019.


Anmälan

Anmäl dig och din/dina klasser till årets kängurutävling!


Tävlingsdatum …

Första tävlingsdag är i år torsdag 21 mars.
Tävlingen kan genomföras t o m 31 mars, men alltså inte före 21 mars.

Sista dag för redovisning av antal deltagare, och därmed även hämtning av facit, är den 5 april.
Sista dag för att redovisa resultat är 28 april.


Tävlingsklasser

2019 års tävling innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Arbeta vidare …

Tidigare års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Kängurutävlingens resultat

Årets resultat (), 2018, 2017, 2016

Resultatstatistik
Årets statistik (), 2018


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling, f.d. Svenska Dagbladets Matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby

Mikael Passares stipendium 2017

Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer.
Det delas ut i samband med Kängurutävlingen.

I år har stipendiet tilldelats följande elever.

Alva Eliasson, Engelska skolan, Sundsvall

Daniel Tipple, Källängens skola, Lidingö stad

Ellen Lööw, Löddesnässkolan, Bjärred

Gustav Sonesson, Ebba Petterssons privatskola, Västra Frölunda

Kajsa Burman, Ebba Petterssons privatskola, Västra Frölunda

Ville Lindgren, Vaksalaskolan, Uppsala

Läs motiveringarna.

Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2017

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Milou
Problem

Att arbeta vidare med

Facit

Persisk version

Ecolier
Problem

Facit, korta lösningar

Arbeta vidare med

Arabisk version

Engelsk version

Persisk version

Benjamin
Problem

Facit och korta lösningar

Arbeta vidare med

Arabisk version

Engelsk version

Persisk version
Cadet
Problem

Facit och korta lösningar

Arbeta vidare med

Arabisk version

Engelsk version

Persisk version
Junior
Problem

Facit & korta lösningar
Student
Problem

Facit & korta lösningar
2017 års Känguru-resultat

Här finns 2017 års Kängururesultat

Diplom

För deltagande i Kängurun 2017

För goda reslutat i Kängurun 2017

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!