Wittgenstein skrev om språkets regelbok

Det finns en uråldrig diskussion om relationen mellan matematik och verklighet. Är matematiken människans beskrivning av verkligheten eller utgör den verklighetens själva kod, dess innersta essens? Är matematiken något vi uppfinner eller något vi upptäcker?

»»» Läs vidare [SvD]

How inclusive is your classroom?

SENnet is the Special Educational Needs Network that brings together decision-makers and practitioners supporting young people with disabilities in mainstream schools. Funded by the European Commission and coordinated by the European Schoolnet, the network connects, informs and supports those using technology to improve access to learning for young people with special educational needs.

After three years’ work, the eight partners in this Comenius-funded project have produced useful resources for every teacher.

»»» Läs vidare [European Schoolnet]

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

Avhandlingen består av tre studier som sammantaget visar att testbaserat lärande är en gynnsam pedagogisk metod som främjar hållbart lärande. Två av studierna genomfördes i autentiska miljöer där man använde aktuell kurslitteratur, i olika åldersgrupper och med olika material vilket ger en god vetenskaplig grund för användandet av testbaserat lärande i klassrummet.
»»» Läs vidare [Umeå universitet]

What works best for learning in schools

Professor John Hattie is held in high esteem as an education researcher and was called “possibly the world’s most influential education academic” by the Times Educational Supplement in 2012.

Since March 2011, Professor Hattie has been Director of the Melbourne Educational Research Institute at the University of Melbourne, Australia. Professor Hattie is also the Chair of the Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). Communications Manager Cassandra Davis asked him about his research of what works best for learning in schools.
»»» Läs vidare [OECD Education Today]

Lärares samtal gynnar matten

Elever med svårigheter i matematik gynnas av att få problemet belyst från olika håll. Detta kan ske genom kollegialt lärande, visar en studie vid Stockholms universitet.

Studien bygger på intervjuer med åtta lärare som använt sig av modellen Lesson- och Learning studies i matematikundervisningen.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]

»»» ”En kompetensutveckling som går på djupet” [Stockholms Universitet]

Finland: Inspiring young people in STEM

Funded by the Ministry of Education and Culture, the LUMA Finland programme will develop new methods and resources to inspire 6-16 year-olds towards STEM and to increase their skills and knowledge.
The main themes are:
1. Mathematics
2. Natural and environmental sciences
3. Technology education

»»» Läs vidare/ Read more [LUMA.fi]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!