Läsa-skriva-räkna-garanti blir åtgärdsgaranti

Obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och diagnostiska tester i lågstadiet, kopplat till krav på stödåtgärder för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det är utredarens förslag på läsa-skriva-räkna-garanti.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]